İbrahim Kaboğlu: AKP ve MHP engel olduğu için AYM’de dosyalar birikti

Yayın tarihi: 25 Eylül 2022 Pazar 4:56 pm - Güncelleme: 28 Eylül 2022 Çarşamba 7:13 pm

Özel Haber: Soner Bahadır

CHP’li Anayasa Komisyonu Üyesi İbrahim Kaboğlu, AYM’ye 10 yılda 400 bini aşkın başvuru yapılmasının nedeninin AKP ve MHP’nin gerekli yasal düzenlemelere engel olması olduğunu söyledi.

Anayasa Komisyonu Üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Anayasa Mahkemesi'(AYM)ne 10 yılda 400 bini aşkın başvuru yapılması ve AYM’deki dosya yükünün nedenleri hakkında TELE1’den Soner Bahadır‘a açıklamalarda bulundu.

Aynı zamanda Anayasa Hukuku Profesörü olan İbrahim Kaboğlu, AYM’ye başvuru sayısının çok yüksek olduğunu ve bu sayının Türkiye’de insan haklarının sistematik olarak ihlal edildiğini gösterdiğini söyledi. Kaboğlu ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM) ve AYM’nin hak ihlallerinin giderilmesi için yasal düzenleme yapılması yönündeki kararları doğrultusunda hazırladıkları yasa tekliflerinin AKP-MHP ittifakı tarafından engellenmesi nedeniyle AYM’deki dosya yükünün arttığını belirtti.

“AYM KİLİTLEME GÖREVİ GÖRDÜ”

İbrahim Kaboğlu, AYM’ye bireysel başvuru hakkını veren ülkelerin alt mahkemelerde adil yargılanma hakkı için gerekli yasal düzenlemeleri yaptığını fakat bu düzenlemelerin Türkiye’de yapılmadığını söyledi. Kaboğlu, bu eksik düzenlemelerin Anayasa Mahkemesi’ni adalet sistemini kilitleme noktasına sürüklediğini belirtti.

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu şunları söyledi: “Bizim gibi bireysel başvuru yolunu açan devletler yargı bütününde hak güvencesini sağlayan reformlar yaptılar. Bunlar kısaca adil yargılanma hakkı güvenceleri. Yani bireysel başvuru hakkının olabilmesi için adil yargılanma hakkını güvenceleyen yedi alt ilkeyi düzenleyen yasalar topluluğununun yürürlüğe girmesi gerekir. Bireysel başvuru hakkını 2012’de yürürlüğe koyduk Türkiye’de ama yargı bütünlüğünü kucaklayan adil yargılanma hakkını güvenceleyen yasaları yürürlüğe koymadık. Biz sadece tepede en üst yargı organında eksik bir düzenleme yaptık. Niçin bunu yaptık? Avrupa Mahkemesi’ne(AİHM) giden dosya sayısı azalsın diye. Türkiye’de hak ve özgürlükler güvencelensin diye değil. Bu dosyalar Avrupa Mahkemesi’ne gitmiyor ama Anayasa Mahkemesi’ni boğmanın eşiğine getirdi. Avrupa’ya gidilmesin diye bir süzgeç görevi gördü Anayasa Mahkemesi ama aynı zamanda kilitleme görevi gördü.”

“YASA ÖNERİLERİMİZ 15 AYDIR BEKLİYOR”

İbrahim Kaboğlu, AYM Başkanı Zühtü Aslan’ın AYM’deki dosya yükü hakkında söylediği, “AYM, bireysel başvuruda tek tek sivrisinekleri öldürmek suretiyle bir mücadele yürütemez. Yapılması gereken hak ihlaline sebep olan bataklığın kurutulmasıdır” sözlerine de değindi.

Kaboğlu, Zühtü Aslan’ın söylemiş olduğu bu sözlerin duyulan reform ihtiyacın göstergesi olduğunu söyledi. CHP olarak 15 ay önce ihtiyaç duyulan düzenlemeleri içeren yasa tekliflerini Meclis Başkanlığı’na sunduklarını fakat AKP-MHP ittifakının bu teklifleri gündeme almadığını belirtti.

Kaboğlu, “O bataklığın kurutulması dediğim gibi bütün olarak baktığımız zaman aslında benim söylediğim ilk saptamama varıyor. Türkiye bütününde adil yargılanma ihtiyacını karşılayaacak bir yargı reformuna ihtiyaç var. Mesela biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Yargı Reformu Paketi açıklandığı haftayı izleyen aylarda bütün partileri çağırarak adil yargılanma hakkı yasa önerileri hazırladık beş partinin katılımıyla, baroların katılımıyla, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla ve 12 yasa önerisini adil yargılanma hakkını önceleyen yasa önerilerini 15 ay önce Meclis Başkanlığı’na sunduk ama biz muhalefette olduğumuz için onlar komisyonlarda bekliyor. Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın söylediği demek ki böyle bir reforma olan gereksinimdir” ifadelerini kullandı.

AYM Başkanı Arslan: Sivrisinekleri öldürmek yerine bataklık kurutulmalı