‘Hitler, Türkiye’deki medyadan rahatsızmış, susturmak için rüşvet bile hazırlatmış’

6 Eylül 2019 Cuma

‘Hitler, Türkiye’deki medyadan rahatsızmış, susturmak için rüşvet bile hazırlatmış’

Adolf Hitler’in başında bulunduğu NSDAP ( Nasyonel Sosyalist İşçi Partisi) hükümeti, Türk basınının Alman aleyhtarı tavrından şikayet etmiş ve bu tavrın Türk hükümetinin kontrolünde, hatta Türk dış politikasının paralelinde olduğunu savunmuş.

Alman hükümeti Türk hükümetinden bu durumu engellemesini istemiş, Türk yetkililer de bunun sağlanacağı sözünü vermişler. Alman hükümeti Türk basınının Nazi aleyhtarı tutumunu sona erdirmek için bir miktar parayı da rüşvet olarak ayırmış. Tarafsız Haber Ajansı’ndan Sorel Dağıstanlı’nın haberine göre, Adolf Hitler’in bizzat iki kere şikayette bulunduğu Türk basınında en çok şikayet edilen gazeteci Cahit Yalçın olmuş.

Yaptığı araştırmayı “Türk Basını’nda Hitler Almanya’sı” adıyla kitaplaştıran Dr. Sezen Kılıç’ın çalışmalarına göre, Alman Dışişleri Bakanlığı belgelerinde Türk basını ile ilgili değerlendirmelerin ilki 1935 yılında, sonuncusu da Mayıs 1944 tarihinde gözüküyor. Belgeler, savaş öncesinde çok az sayıdayken, savaşla birlikte artmış ve 1941 yılında doruğa ulaşmış.

HİTLER BİZZAT İKİ KERE ŞİKAYET ETTİ

1933-1945 yıllarına ait Alman Dışişleri Bakanlığı belgelerine göre, bizzat Hitler Türk basını hakkında iki kez şikâyette bulundu, bunun üzerine Almanya’nın hoşnutsuzluğunu gidermek için Türk başbakanlığında bir komisyon oluşturup basın haberlerinin objektif olmasının sağlanacağı sözü verildi. Bu şikâyetlerde en çok adı geçen gazeteci Hüseyin Cahid Yalçın oldu.

TÜRKİYE VE ALMANYA’NIN DÜZELMEYEN İLİŞKİLERİNİN NEDENİ OLARAK BASIN GÖSTERİLDİ

Türkiye de, Almanya da, iki ülke basınının düşmanca tavrını sona erdirmekten söz etmiş, hatta Türk ve Alman hükümet yetkilileri iki ülke ilişkilerinin düzelmemesinin sorumluluğunu basının üzerine yıkmışlar. Almanya, Fransa’da bulduğu belgeleri bahane ederek İngiliz yanlısı olarak nitelendirdiği Başbakan Şükrü Saraçoğlu’nun istifasını sağlamaya çalıştığında, Türk hükümeti tepkisini Türk basını vasıtasıyla ifade etmiş.

BASIN MENSUPLARI İÇİN BİRKAÇ MİLYONLUK RÜŞVET HAZIRLANMIŞ

Alman Dışişleri Bakanı Ribbentrop, İngiltere tarafından satın alındığını iddia ettiği Türk basınının Alman aleyhtarı tavrını değiştirmek için basın mensuplarına verilmek üzere birkaç milyonluk rüşveti dahi hazır tutmuş. Ayrıca Alman Büyükelçisi Papen, Türk basının bu tavrının altında Türk hükümetinin müttefiklere silahla olmasa da basınla yardımcı olmak istemesinin yattığını belirtmiş. Alman-Rus savaşı başladıktan sonra Almanya, Bolşevizm tehlikesi konusunda Türkiye’yi uyarmak istediğinde, Türk basınının bu konudaki yazılarını örnek göstermiş.

ALMANYA TÜRKİYE’DEN TÜRK SOL BASININI ENGELLEMESİNİ İSTEMİŞ

Bu belgelerden en ilginci Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu’nun, Türk basınının İngiliz yanlısı tutumundan rahatsız olunmaması gerektiğini, nihayetinde müttefiklerin sağladığı silahlanma karşılığında gönül borcunu ödediğini söylemesi. Bir diğeri de Alman Büyükelçisi Papen’in, Türkiye’de Panturancıların yargılanmaya başlanacağının anlaşıldığı 1944 yılı Mayıs ayında Türk sol basınının bu olayı Almanya’nın üzerine atmasını Menemencioğlu’ndan engellemesini istemesi. Bundan kısa bir süre sonra silahlandırılmış Alman ticari gemilerinin Boğazlardan geçişine izin verdiği gerekçesiyle Menemencioğlu istifa etmiş, Panturancıların Almanya ile ilişkisini sorgulayan yazılarda Türk sol basını kadar sağ basını da etkili olmuş.

Benzer Haberler