Halka övgü

Yayın tarihi: 13 Haziran 2023 Salı 9:33 am - Güncelleme: 13 Haziran 2023 Salı 9:33 am

Sayıl Cengiz Gündoğdu

Seçimlerin neticesi babında binnetice hasbelkaderbil sevile ile muvaffakiyet kespetmiştir ki böylece emperyalizme, faşizme, nazizme, din istismarcılara, dış ve iç düşmanlara, eşcinselliğe ve dolara karşı galibiyet kazanmış olup, muhalefetin raydan çıkardığı ekonomi yeniden sağlam raylar üstüne oturtulacaktır.

Şu vesile ile fiatlar hızla düşecek ve yeniden orta sınıf teşkil olacaktır. Muhaleftin kışkırtmalarına rağmen demokrasi ve insan hakları muasır seviyeye çıkartılacaktır. Ayrıca ve bilhassa yoksulluk, yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık, nepotizm, banka dolandırıcılığı katiyetle önlenecek. Her işin başına liyakatli ve bilgili kişiler getirilecek.

Kılıçdaroğlu

Ben Kılıçdaroğlu’nun hemen istifa etmesini bekledim. Hayrettir, Kılıçdaroğlu istifa etmedi. Neden ve niçin? Bu sorulara cevap verilebilir mi? Veremez. O halde istifa etmesi icap eder. Neden istifa etmesi icap eder, çünkü seçimde yenildi. Seçimde yenildi diye halk mı istifa edecek. Seçim yenilgisinden sonra halkı suçlamak sağduyulu politikacıya yakışmaz. Mağlubiyeti kabul et ve “Ey halkım seni yanlış anladım, beni affet” de ve ciddiyetle istifa et.

Halkımız senin ve kalemşörlerinin zannettiği gibi makarnacı, kalın kagalı, kalın ve kıllı bacaklı, piknikte pijamayla dolaşır, yüksek sesle geğirir, tomruk kafalı biri değildirr. Halkımız, zeki, akıllı, ferasetli, kül yutmaz bir insandır. Böyle olduğunu son seçimlede ispat etti.

Mes’ele Nerede?

Seçimlerin neticesini tahlil eden Ak Partinin mes’ul adamları, “Bu seçimin galibi milletimizdir, iktidarı ile muhalefeti ile milli bir politikada uzlaşalım.” İktidarın bu uzattığı dost ve barış elini muhalefet kanadı, haşin bir husumetle itmiş bir vaziyettedir. Bunun esbabı mucibesi nedir.

Bizce esbabı mucibesi şudur:Muhalfetin Kemalist kotları çok derindedir. 1930’lardan başlayarak bu kodlar iplik iplik ve örümcek ağı giibi milleti boğmaya teşebbüs etmiştir. 1950’de iktidara gelen Demokratik Parti, bu teşebbüsü akim kılmış ise de milletin bir kısmı Kemalist kafesten çıkamamıştır. Kemalist kafesin içinde kalan fertler alkoliktir. Rakı veya şarap içmeyi çağdaşlık sanırlar. Tamamı laik değil laikperesttir, cumhuiryetçi değil cumuriyetperverdirler. Ve umumiyetle İttihatçı olup Jakobendirler. Kafaları dumura uğramıştır. Akıl yürütüp düşünemezler.
Bu Kemalistler halkın yaşayışına, örf ve adetlerini dinine imanına karşıdırlar. Buna inanan halkı gerici addederler.

Bunların yaşayışları çok tuhaftır. Mesela evlilik bu Kemalistler için mühim değildir Beş dakikada evlenir, beş dakikada boşanırlar.

Cahildirler ama alim pozunda bilgili pozu yaparlar. Mesela göya hısım akraba evliliğinden sakat çocuk doğar. Külliyen yalan ve uydurma. Böylece evliliği sabote ederler, çünkü bunlar evliliğe karşıdırlar, eşcinselliği savunurlar.

Halkı garip bir şekilde severler. Halkın da kendilerini sevdiğini sanırlar. Halk kandırılmasa idi onları iktidara getirecek ama halk aldatılıyor. Acıklı şiirler yazarlar halk için.
Kemalistlerin de fraksiyonları vardır. Ilımlı Kemalistlerin yanında aşırı Kemalistler de vardır.

Aşırı Kemalistler, fötr şapka giyerler.