Gümrük müşavirliği firmalarinin çalişma alanlari nelerdir?

3 Ağustos 2021 Salı

Gümrük müşavirliği firmalarinin çalişma alanlari nelerdir?

İLANDIR

Gümrük müşavirliği, pek çok çalışmayı aynı anda yürütebilme yetisine sahip olmayı gerektiren bir meslektir. Bu durumun kaynağı olarak, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 5. maddesi gösterilebilir. Maddede, gümrüklerdeki işlerin takibi için herkesin bir temsilci atayabileceği belirtilmiştir. Burada gümrük müşavirinin bir temsilci olarak belirtilir. Sonrasında 225. Maddedebir dolaylı temsilcilikten bahsedilir. Bu bakımdan, gümrük müşavirlerinin esas yükümlülüğü,eşya sahibi tarafından verilen, bir noter tasdikli vekâletname aracılığıyla veya dolaylı temsilcilikleiş takibini yapmaktır. Yani, gümrük müşavirliği yapan kimseler kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik hükümlerinin uymayı mecburihale getirdiği her tür işlemi müşterinin yerine gerçekleştirirler. Gümrük müşavirliği firmaları sayesinde bu görev üstlenilir.

Gümrük Müşavirliği Firmalarının Etkin Olduğu Alanlar

• Müşteri adına ödenmesi gereken vergileri ve harçları tespit etme aşaması
• Gümrük faturaları, kargo kontrol belgeleri ve menşe sertifikaları gibi ithalat için gereken belgeleri derleme aşaması
• İthalat ve ihracat belgelerini yasalara, gümrük düzenlemelerine ve prosedürlere uygun bir şekilde ayarlama aşaması
• İthalat ve ihracat kısıtlamaları, sigorta için ihtiyaç duyulanlar, tarifeler, kotalar veya gümrükle ilgili diğer konularda müşterilere tavsiyelerde bulunma aşaması
• Alım- satım esnasında ürünlerin gümrüklenme durumu ile alakalı bilgiye ulaşılmasına imkan tanımak
• Eşyanın Gümrük Tarifesi’nin tespit edilmesi (uluslar arası ticarette ürünlerin vergilendirilmesi ve muhafaza edilmesi için belirli bir sistematiğe göre sınıflandırılması işlemi)
• Ürünün ulaşımını hızlandırmak adına, limanlarda gümrük komisyoncusu ile bağlantı kurmak
• Eşyanın teslim alınması

Gümrük Müşavirliği Nasıl Yapılır?

Dünya geliştikçe, ülkeler arası ticarette büyüdüğü için gümrük müşavirliği yapan kişiler ve firmalar bu işin getirisi olarak ülke ekonomisini güçlendirme görevini üstlenmek, narkotikle ve kaçakçılıkla mücadelenin içinde bulunmak, gibi yükümlülüklerin de altına girmişlerdir. Bu sebeple gümrük müşaviri olmak için de çeşitli aşamalardan geçmek şarttır. İlgili bölümden mezun olduktan sonra; gümrük müşavirinin yanında bir sene boyunca staj yapan adaylar, stajın ardından sınava tabii tutulurlar. Bunların sonucu olarak, gümrük müşaviri yardımcısı olurlar. İki yıl boyunca yardımcılık yaptıktan sonra, gümrük müşaviri olmaya hak kazanırlar.

Ek olarak, gümrük müşavirliği adayları ağır ceza mahkemesinde yargılanmamış olmalarıdır. Kaçakçılık, dolandırıcılık, zimmet, rüşvet, sahtecilik, hırsızlık gibi suçlar işlememiş olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda haklarında açılan bir ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmamış olunması gerekmektedir. Gümrük müşavirliği firmalarının kadrosu, tüm bu şartlara uygun bireylerden oluşur.Bu çerçevede gümrük müşavirliği yapan kişilerin ve bağlı oldukları firmaların iki farklı çalışma yolu vardır.

Gümrük Müşavirliği Sektörünün İki Farklı Bölümü

Ofis Kısmı: Ofis kısmı belge ve evrakların hazırlandığı, kontrol edildiği bölümdür. Daha çok masa başı işleri kapsar. Burada, gümrük müşavirliği adına nazaran rutin çalışma koşulları mevcuttur.
Liman ve Serbest Bölgeler Kısmı: Dışarda iş takibinin yapıldığı kısımdır. Saat fark etmeksizin çalışılır. Saat 04.00- 05.00 sularında bile yurt dışından gelecek bir gemiyi beklemek için iş başında olunabilir.

Bazı firmalarının ofisleri gümrükte yer alır ve gümrük müşavirliği mesleğini icra eden kişiler her iki kısımda da görev alabilirler. Fakat aksi durumlarda ofiste araştırmayı sağlayan kişiler sadece ofisle, limanda ve serbest bölgelerde iş takibi ile uğraşan kişiler sadece dışarıda çalışabilirler.

Gümrük işlemlerinde profesyonel olan firmalar, her şeyin eksiksiz olabilmesi için güncel yöntemlerle çalışmayı tercih ederler. Bunun yanı sıra kanun ve kurallardaki güncellemeleri de takip ederler.Resmi prosedürlere uyum sağlayacak şekildeticaret işlemlerini takip eden tüm gümrük müşavirliği firmaları, her bir malın gümrük koşulları konusunda gerekli ve güncel bilgiye sahiptir. Gümrük müşavirliği ücretleri ise resmi gazetede yer alan tutarlara göre belirlenir. İthalat ve ihracat ile uğraşan firmaların yapmış oldukları her türlü işlem de genel olarak bu belirlenen sabit fiyatlar bazında ücretlendirilir.

Firmaların Ücretlendirilmesinde Ayrım Yaratan Unsurlar
• Deniz, havacılık ve karayolu ile ulaşım faktörü, ücretlendirmede farklılığa neden olur.
• Farklı hizmetler için sürekli danışmanlık noktasında yapılan işlemlerin ücretleri farklıdır.
• Kara ve hava yollarında yapılan ihracat ve ithalat için ayrı ücret tarifeleri uygulanır.
• Müşavirlerin hizmet ücretleri değişkenlik gösterebilir.
• Belirlenen bir sayının üstünde işlem yapan firmalar indirim tarifelerinden faydalanabilir.

Tüm bu bilgilere göre; birçok konuda, art arda adımlar atmanın ve bunu yaparken kaliteli bir performans yürütmenin altından kalkabilecek bir gümrük müşavirinin dolaylı temsilciliği yardımıyla pek çok işlem kolay hale gelebilir. Böyle bir gümrük müşavirinin bağlı bulunduğu firmanın da prestij sahibi olması hukuki ve ekonomik boyutta kişinin hakları ile mallarının güvence altına alınmasını sağlar.

Benzer Haberler