Gerici Ali Edizer tabiplik görevinden de açığa alındı Gerici Ali Edizer tabiplik görevinden de açığa alındı