Eşi için özel ilan açan Prof. Hüseyin Bağ, Sayıştay’a takıldı

8 Ekim 2020 Perşembe

Eşi için özel ilan açan Prof. Hüseyin Bağ, Sayıştay’a takıldı

Pamukkale Üniversitesi’nde eşine özel ilan açınca görevden alınan rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ döneminde 3.7 milyon liralık tadilat işini iki firmaya verdiği, üniversiteye aktarılan 247 bin TL’nin kaydının yapılmadığı Sayıştay raporuna yansıdı.

Pamukkale Üniversitesi’nde eşine özel ilan açmasıyla gündeme geldikten sonra görevden alınan rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ döneminde üniversitede yapılan yolsuzluk ve usulsüzlükler Sayıştay raporuna yansıdı.

Cumhuriyet’ten Muhammet Özmen’in haberine göre, üniversitenin 2019 yılına ait muhasebe kayıtları incelendiğinde TÜBİTAK tarafından Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere üniversiteye aktarılan fonlardan bir bölümüne ulaşılamadı. Üniversiteye aktarılan 247 bin TL’nin kaydının yapılmadığı, fonun tam olarak hangi harcamalar için kullanıldığının bilinmediği tespit edildi. Bağ’ın üniversitenin yüzde 73’lük hisse bedeli ödeyip ortak olduğu şirkete kendisini genel müdür olarak atayarak 11 bin TL maaş, üniversiteden bir öğretim görevlisinin genel müdür yardımcısı olarak 9 bin TL maaş aldığı Sayıştay raporuna yansıdı. Raporda, bunun kanuna aykırı olduğu ifade edildi.

Pamukkale Üniversitesi’nde adrese teslim ilan: Kriterleri karşılayan tek kişi rektörün eşi!

KAMU İHALE KURUMU GÖRÜŞÜ ALINMADAN 100’DEN FAZLA DOĞRUDAN TEMİN

Sayıştay’ın incelemesinde, bakım onarım çalışmalarında ve satın almalarda usulsüz ihale yapıldığı tespit edildi. İhale kapsamında olması gereken mal ve hizmet alımlarının kısımlara bölünerek ve Kamu İhale Kurumu’nun “uygun” görüşü alınmadan 8.9 milyon TL tutarında 100’den fazla doğrudan temin yapıldığı saptandı. Birlikte ihale edilebilecek tadilat işlerinin parçalara bölünerek aynı firmaya yaptırıldığı, tek bir firmaya yıl içinde parasal limitin çok az altında kalınarak toplamda yüksek tutarlarda benzer işler verildiği rapora yansıdı. Bir firmaya toplam 2.5 milyon TL’lik 26 adet, başka bir firmaya toplam 1.2 milyon TL’lik 12 adet bakım onarım işi verildiği belirlendi.

ÖĞRETİM ÜYELERİNE YASAL DAYANAĞI OLMAYAN HUZUR HAKKI ÖDENEĞİ

Sayıştay, akademik teşvik ödeneğinin de usullere aykırı olarak kullanıldığını tespit etti. Yönetmelikte yer alan şartlara uymadığı halde bazı projelere ve patentlere teşvik ödemesi yapıldığı saptandı. Raporda, üniversite senatosu tarafından kanuna aykırı olarak karar alınarak üniversitenin sosyal tesis işletmesinden bazı öğretim üyelerine yasal dayanağı olmadan huzur hakkı ödendiği kaydedildi.

Eşine özel kadro ilanı veren Pamukkale Üniversitesi Rektörü Hüseyin Bağ görevden alındı

Benzer Haberler