Erdoğan’ın kararnamesi AYM’yi böldü, yetki iptal edildi

18 Mart 2022 Cuma

Erdoğan’ın kararnamesi AYM’yi böldü, yetki iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) denetimler sırasında dernek görevlilerini görevden uzaklaştırma yetkisini oybirliği ile iptal etti.

 

CHP, DDK hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin (CBK) bazı hükümlerini anayasaya aykırılık gerekçesiyle AYM’ye taşımıştı. Başvuruyu görüşen AYM, DDK’nin dernek görevlilerini görevden uzaklaştırma yetkisini oybirliğiyle iptal etti.

Danıştay savcısından İstanbul Sözleşmesi kararı!

‘ANAYASAYA AYKIRI’

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre kararda, “Demokrasilerde böyle bir örgüt, devlet tarafından korunması gereken temel haklara sahiptir” denildi. Kararda, DDK’nin bu yetkisinin anayasa aykırılık içerdiği kaydedildi. DDK’nin diğer yetkilerine ilişkin ise AYM üyeleri anlaşmazlık yaşadı. AYM Başkanı Zühtü Arslan, kararnamede iptal edilmesi reddedilen toplam altı, AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ise toplam yedi düzenlemede muhalif kaldı. İptal istemi oy- çokluğu ile reddedilen düzenlemeler arasında, “kamu kurum ve kuruluşlarındaki teftiş kurulları ile soruşturmacının faaliyet, yetki, görev ve sorumluluk esaslarının söz konusu CBK ile düzenlenmesini” öngören madde ile DDK’ye “denetimleri ilgilendiren yönetmelikler hakkında uygun görüşü verme ya da vermeme yetkisi” tanıyan düzenleme de yer aldı.

‘BAĞDAŞMIYOR’

Arslan, teftiş kurulları ile soruşturmacılara ilişkin maddenin, “yasayla düzenlenmesi gereken konularda CBK çıkarılamayacağı” gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğunu kaydetti. Arslan, “DDK’ye uygun görüşü verme ya da vermeme yetkisi” tanıyan düzenlemeye ilişkin ise “Anayasaya aykırıdır. Kural, CBK kapsamına giren kamu tüzelkişilerinin yönetmelik çıkarma yetkisini anlamsız kılacak nitelikte. Zira bu kapsamdaki kurum ve kuruluşlar DDK’nin uygun görüşü olmadan hiçbir yönetmelik hükmü çıkaramayacaktır. Bunun da anayasa koyucunun iradesiyle bağdaştığı söylenemez” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcıları görevden alındı

Benzer Haberler