Emekli ve çalışanların zamlı maaş alacakları tarih belli oldu

10 Ocak 2022 Pazartesi

Emekli ve çalışanların zamlı maaş alacakları tarih belli oldu

İş Kanunu’ndaki yeni düzenlemeler belli oldu. Düzenlemelerin ardından emekli ve çalışanlara zamlı maaşların yatırılacağı tarih de netleşti.

Memurlar, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaş, aylık ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta alacak. Memur emeklileri de ilave yüzde 2.5’luk zamdan yararlanacak. SSK emeklilerine zamlı maaşları 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Ocak tarihleri arasında ödenecek.

TATİL GÜNLERİ DE ÖDEME YAPILACAK

1 Ocak itibariyle emekli maaşlarının ödeme günlerinin cumartesi ve pazar günü ile resmi tatil günlerine rastlaması halinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak. Maaş, ödeme gününde yani zamanında ödenecek, böylece tatil günlerinde de artık ödeme yapılacak. Bu durumda özellikle bayramlarda maaşların öne çekilmesi uygulaması rafa kaldırılabilecek.

Yasada yapılan değişiklik uyarınca işveren, ücret ödemesini en fazla 20 gün geciktirebilir. Taraflar arasında yapılacak sözleşmeyle ücret ödemeleri daha kısa dönemler halinde örneğin iki haftada bir de yapılabilir. Ücreti gecikenler, çalışmaktan kaçınma hakkının yanı sıra iş akdini feshedip kıdem tazminatı talep edebilecek. Maaşı gecikenlerin çalışmadıkları için iş akitleri feshedilemez, yerine yeni işçi alınamaz. Geciken her gün için üst sınırdan faiz uygulanır.

“ÜCRET KESME CEZASI, AYNI İŞİ YAPANLARIN AYRI ÜCRET ALMASI YASAL MI?”

Fazla mesai ücretlerinin bordroda, hak edilen ücret sütununa yazılması gerekiyor. İş kazası, meslek hastalığı, analık hallerinde alınan istirahat raporlarına istinaden ödenecek geçici iş göremezlik ödemelerinde son üç ayda ödenen ücretin tamamı esas alınıyor.

Ücret kesme cezasının kesilebilmesi için toplu sözleşme ya da iş sözleşmesinde yer alması gerekir. Böyle bir hüküm yoksa çalışana ücret kesme cezası uygulanamaz. Sözleşmede yer alıyorsa bu kapsamdaki kesintiler bir ayda 2 günlük kazançtan fazla olamaz. Eşit işe eşit ücret ödeme yükümlülüğü aynı işyerinde, aynı işi yapan ve aynı kıdeme sahip olan işçilere aynı ücretin ödenmesi anlamına geliyor.

Fazla mesai konusunda istisnalar hariç çalışanın onayının alınması gerekiyor. Yazılı onayla aylık ücretin fazla mesai ücretini de kapsayacak şekilde belirlenmesi, çalışanın fazla mesai yapacağını kabul ettiği anlamına geliyor.

İş Kanunu’na göre, bir yıl boyunca yaptırılan fazla mesai toplamı 270 saati geçemiyor. Bir çalışanın günlük çalışma süresinin 11 saatten fazla olmayacağı, gece çalışmaları 7.5 saati geçemiyor.

Asgari ücret işçinin eline geçmeden açlık sınırının altında kaldı!

 

Benzer Haberler