Elektrik zammı cihaza bağlı yaşayan hastaları vurdu Elektrik zammı cihaza bağlı yaşayan hastaları vurdu