Ekim Devrimi 101 yaşında: Ekmek, barış ve toprak

7 Kasım 2018 Çarşamba

Çarlık Rusyası’nın yıkılıp Sovyetler Birliği’nin kurulması ile sonuçlanan 1917 Ekim Devrimi 101 yaşında. İnsanlık tarihinin en büyük ve en önemli dönemeçlerinden olan Ekim Devrimi’nin üzerinden 101 yıl geçti.

1904’te Rus-Japon savaşının ardından Rusya’da giderek artan işsizlik ve yoksulluk, toplumsal hareketlenmelere neden oldu.

Rusya’da işçilerin eylemleri hem yaygınlaştı, hem de talepleri giderek güçlendi. Savaşın ortasında Çarlık rejimi ise işçilerin bu taleplerine kulak asmadı. İşçi bölgelerinde işten çıkartmaların giderek yoğunlaşmasına, çalışma saatlerinin uzunluğuna karşı birçok fabrikada işçiler grev komiteleri kurdular.

Yaşanan ekonomik sıkıntılar, büyük bir köylü nüfusun akın ettiği şehirlerde yaşanan sefalet ve Çar’ın otoriter yönetimi, hoşnutsuzlukların her geçen gün artmasına neden oluyordu. Devrim kıvılcımı ilk olarak 1905’te tutuştu.

22 Ocak 1905’te papaz Gapon’un örgütlediği yaklaşık 200 bin insan, yaşadıkları sıkıntıları ‘Çar Baba’larına aktarmak için, Kışlık Saray’a doğru yürüyüşe geçti. Ancak bu barışcı yürüyüş askerlerin halkın üzerine ateş açması ile bir katliama dönüştü.

Tarihte ‘Kanlı Pazar’ olarak geçen ve yaklaşık 500 kişinin öldüğü bu olay, Rus Halkı ile Çar’ın son manevi bağının da ortadan kalktığı, bu nedenle de Sovyet Devrimi’nin ilk temellerinin atıldığı dönüm noktası olarak kabul ediliyor.

‘EKMEK, BARIŞ VE TOPRAK’

Ekim Devrimi işçilerin, emekçilerin ve köylülerin Bolşevik Parti öncülüğünde Çarlık rejimini yıkarak iktidarı aldığı, insanlığın eşit ve özgürce yaşama düşünü somut bir gerçeğe dönüşmesinin adıdır.

Yıllardır savaşta yer alan, yoksulluğun ve açlığın hüküm sürdüğü, sürekli krizlerin yaşandığı, kırılgan bir ekonomik yapının olduğu bir ülkede iktidarı alacak koşulları ve aygıtları görüp, iktidarı almak için doğru zamanda harekete geçilmesi Ekim Devrimi’ni doğurmuştu.

Çarlık Rusyası’nda binlerce emekçi cephelerde ölüyor, cephenin gerisinde kalanlar ise açlıktan kırılıyordu. Bolşevikler Çarlık Rusyası’nda işçilere ve yoksul köylülere üç temel vaatte bulundular: “Ekmek, Barış ve Toprak”

İşçiler ve yoksul köylüler Bolşeviklerin öncülüğünde bu üç temel istekle ayaklanıp Ekim Devrimi için ayağa kalktılar. Ekim Devrimi gerçekleşir gerçekleşmez halkın talepleri karşılanmaya başlandı. Ekim Devrimi tüm bunlarla birlikte emperyalist paylaşım savaşına da etkili bir darbe oldu.

Ekim Devrimi ile birlikte sosyalizmin temelleri atılmaya başlandı. Aynı zamanda devrimin hemen sonrasında kadınların temel hakları güvence altına alınırken, Lenin’in söylemiyle “Eski, kadını köleleştiren yasalardan geriye taş üstünde taş kalmamıştır.” Bununla birlikte insanların yeryüzündeki eşitlikçi sistemini kuran Sovyetler Birliği, uzay çağını 1957 yılında uzaya ilk yapay uyduyu ve 1961 yılında da ilk insanı uzaya göndererek başlatıyordu.

Benzer Haberler