Düzenleme geri çekildi, Türk Tabipleri Birliği greve gidiyor

13 Aralık 2021 Pazartesi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 15 Aralık Çarşamba günü acil servisler dışında sağlık hizmeti sunmayacağını açıkladı.

TBMM Genel Kurulu’nda hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme teklif geri çekildi. Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren ve komisyona geri çekilen ilgili maddeleri yeniden görüşerek, söz konusu maddelerin tekliften düşürülmesine karar verildi. AKP milletvekillerinin önergesiyle tekliften çıkarılan maddeler, değerlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi amacıyla TBMM Sağlık Komisyonu’na havale edildi.

Bakan Koca sağlık çalışanlarına zam haberini duyurdu!

Sağlıkçıların zam düzenlemesi geri çekildi

Benzer Haberler