Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, kadınları hedef aldı: Hiçbir meslek anne olmaktan önemli kabul edilemez

28 Aralık 2020 Pazartesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Hiçbir meslek ya da hedef aile olmaktan, anne olmaktan daha önemli kabul edilemez” sözleriyle kadınları hedef aldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Aile ve Dini Rehberlik Büro/Merkezlerinde (ADRB) görevlendirilen personele yönelik düzenlenen hizmet içi eğitim verdi.

ANKA’da yer alan habere göre, günümüzde değerlerin zayıflamasından en fazla aile kurumun etkilendiğini söyleyen Erbaş, “Bencilliğin ve çıkar ilişkilerinin girdabı içinde huzurun kaybedildiği, sevginin maddi kaygılar içerisine hapsedildiği bir dünyada, şüphesiz bu durumdan en çok aile değerleri zarar görmekte, sevgi ve rahmetin merkezi olan aile, maalesef şiddet ve nefretin mekânı haline gelmektedir” dedi.

“MİLLETİN DEĞERLERİNİ YIPRATAN MEDYA”

“Dünyanın hiçbir yerinde kendi milletinin değerlerini yıpratan bir medyanın varlığı düşünülemez” diyen Erbaş, ailelerde yaşanan olumsuzlukların zamanla toplumun genel problemleri haline geldiğini ve medyanın bu konuda ki etkisine dikkati çekti.

Erbaş, şunları söyledi:

“Aile değerlerimize uygun, ailemizi korumaya ve güçlendirmeye yönelik yayınlar yapması medyanın en büyük ve başta gelen sorumluluğudur. Esasen, dünyanın hiçbir yerinde kendi milletinin değerlerini yıpratan bir medyanın varlığı düşünülemez. Fakat bugün aile kurumunun zayıflamasında ve ailevi sorunların yaygınlaşmasında maalesef medyadaki özensiz yayınların önemli bir etkisinin olduğu açıktır. Zira olumsuzlukları sıradanlaştıran, mahremiyeti hiçe sayan, şiddete teşvik eden, gayrimeşru ilişkileri özendiren, sadakati önemsizleştiren, özellikle eşler arasındaki sadakati önemsizleştiren, sorumluluk duygusunu hiçe sayan yayınlar aileyi tahrip etmektedir. Ayrıca medeniyetimizden tevarüs ettiğimiz aile ahlakı ve değerlerini yozlaştıran ve yıpratan her türlü söylem, tavır ve politika nesillerimize ve geleceğimize en büyük kötülüğü yapmaktadır.

Bugün Türkiye genelinde yapılan araştırmalara göre boşanmalardaki en büyük sebep, sorumsuz ve ilgisiz davranma olarak ortaya çıkmaktadır. Hangi açıdan düşünürsek düşünelim hiçbir gerekçe ya da meşgale aile olmayı ertelemeye ve aileyi ihmal etmeye, ilgisizliğe mazeret olamaz. Hiçbir meslek ya da hedef aile olmaktan, anne olmaktan daha önemli kabul edilemez. Hiçbir sorumluluk baba olma sorumluluğundan daha büyük olamaz”

Benzer Haberler