Devletin kasasına girecek milyonlar yandaşlara bırakıldı!

8 Ekim 2020 Perşembe

Osmangazi Köprüsü’nün de dahil olduğu İstanbul- İzmir Otoyolu’nda, ihaleyi kazanan Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi-Yüksel-Göçay Ortak Girişimi’nin lehine sözleşme hükmü değiştirildi. Devletin kasasına girmesi gereken 568 milyon TL’den de vazgeçilmiş olundu.

Anka’nın Sayıştay raporundan derlediği bilgilere göre, Yap-İşlet-Devret Modeli ile yaptırılan, Osmangazi Köprüsü’nün de dahil olduğu İstanbul – İzmir Otoyolu’nda, ihaleyi kazanan şirket lehine sözleşme hükmü değiştirildi.

2009’da yapılan ihalenin ardından 27 Eylül 2010’da sözleşme imzalandı. Uygulama Sözleşmesi’ne göre, otoyol yapımı için gerçekleştirilen kamulaştırma bedelinin 400 milyon TL’lik kısmının şirket tarafından, kalan kısmın idare tarafından ödenmesi kararlaştırıldı.

Şirket kamulaştırma bedeli idare tarafından karşılanan taşınmazlar için de sözleşme süresi boyunca kullanım bedeli ödemeyi taahhüt etti. Kullanım bedeli, her bir parsel için, sözleşmenin imzalandığı 2010 yılı için KDV hariç 5.000 TL, sonraki yıllarda ise enflasyon oranında artırılarak peşin olarak belirlendi.

568 MİLYON TL ÖDENECEKTİ

İlk kez ödenecek yıllık kullanım bedelinin, ilk taşınmazın Görevli Şirkete teslim edildiği tarihi izleyen 10 iş günü içinde ödenmesi de sözleşmeye eklendi. Ancak şirket kullanım bedellerini ödemedi. Bu bedel, Sayıştay tarafından 568 milyon 151 bin 099 TL 95 kuruş olarak hesaplandı.

SÖZLEŞMEDEN SONRA KANUN DEĞİŞİKLİĞİ

İhale ve ardından imzalanan sözleşme, 2009 tarihli ‘3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun’a göre düzenlendi. 3996 sayılı söz konusu kanunda 2011’de yapılan değişiklikle, bu kapsamda yaptırılan işlerde kullanım bedeli alınmaması yönünde düzenleme yapıldı.

Görevli şirketin sözleşmenin yürütülmesi boyunca katlanmayı öngördüğü ve ihale aşamasında teklifine yansıttığı bir maliyet kaleminin tahsil edilmesinden vazgeçilmesi, ihale şartlarının bu şirket lehine değiştirilmesi anlamına geldiğini tespit eden Sayıştay, şirketin sözleşme süresi boyunca kullanım bedeli ödemesi gerektiğini teslim etti.

KARAYOLLARI KABUL ETMEDİ

Karayolları Genel Müdürlüğü ise, kullanım bedeli alınmamasını, soruşturma sırasında konuyla ilgili açıklamasında sözleşmede yer alan “Görevli Şirketin mevzuattaki değişikliklere uyma zorunluluğu” maddesi ile savundu. Sayıştay denetçileri ise maddenin tamamın “Görevli Şirket, kanun, yönetmelik ve diğer mevzuattaki değişikliklere ve/veya ilgili mahkeme kararlarına uymak zorundadır.

Söz konusu değişiklik veya mahkeme kararlarının herhangi bir maliyet artışına neden olması halinde işbu madde hükümleri uygulanacaktır” şeklinde olduğunu, bu hükmün asıl amacının ortaya çıkacak maliyet artışlarının yükleniciye ilave işletme süresi olarak verilmesi olduğu değerlendirmesi yaptı.

Sayıştay Raporunda, konu ile ilgili “(…) Uygulama Sözleşmesi gereği ödemek zorunda olduğu kullanım bedelini artık ödemeyeceği anlamına gelmemektedir” tespiti yapıldı.

Benzer Haberler