Demirören’in Ziraat Bankası’ndan aldığı kredilerin sonuçları açıklandı!

20 Aralık 2021 Pazartesi

Demirören’in Doğan Medya’yı satın almak için Ziraat Bankası’ndan çektiği ve geri ödemediği kredilerin sonuçları açıklandı. Raporda, kredi teminatında gösterilen 22 gayrimenkulün bankaya devredildiği belirtildi.

Demirören’in Ziraat Bankası’ndan aldığı kredinin sonuçları, Sayıştay raporlarıyla açıklandı. Sayıştay denetçilerinin Ziraat Bankası 2020 yılı denetim raporunda Demirören’in kredisiyle ilgili son durum aktarıldı.

Gerçek Gündem’den Sami Menteş’in haberine göre, Sayıştay raporunda Demirören tarafından alınan kredinin ödenmesinde sorun çıktığı belirtildi. Kredi teminatında gösterilen 22 adet gayrimenkulün bankaya devrinin yapıldığı belirtildi. Devredilen yerlerin satışlarının ise zor olduğu ifade edildi. 

‘FİNANSMAN YÜKÜ’ TESPİTİ!

Sayıştay raporunda “Firma ile ilgili olarak Banka tarafından hazırlanan 17.03.2021 tarihli Grup Analiz Raporu’nda ‘Grubun satın alma ve aktif fonlamasında kullandığı YP bazlı banka kredileri önemli ölçüde kambiyo zararına yol açmaktadır. Son yıllarda YP kurunun yukarı yönlü ivmesi gelir tablosu dengesini oldukça olumsuz etkilemesi nedeniyle yüksek dönem zararları oluşmuştur. Banka ilişkileri ise genel anlamda çatı şirketin kullandığı kredi aktarımları ve reel sektör şirketlerinden kullanılan fonların etkinliğindedir. Grubun finansal ihtiyaçların artması nedeniyle söz konusu şirketlerden de önemli düzeyde borçlanılmıştır. Dönemler boyunca yüksek düzeyde oluşan kambiyo ve finansman giderleri sonrasında oluşan zararların etkisiyle öz kaynaklar negatif seyretmektedir. Önümüzdeki süreçte YP kurunun seyri kambiyo yapısına nakit akışa yön vermekle birlikte finansman yükünün taşınamaz olduğu görülmektedir denilerek Firma kredilerinin geri ödemelerinde yaşanan risk ortaya konulduğu gibi sürdürülemez bir finansman yükünün olduğu tespiti yapılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Sayıştay tespit etti! Kayyum, vakıflara bedelsiz yer tahsis etmiş

 

MİLYONLARCA LİRALIK ZARAR!

Demirören’in son üç yıldaki mali durumunun özetlendiği raporda 2018’de 405,2 milyon TL, 2019 yılında 740,8 milyon TL, 2020 yılında ise 790 milyon TL faaliyet zararı ile yılların kapandığı kaydedildi. Raporda şu ifadeler yer aldı.

“2020 yıl sonu itibarıyla 6.5 milyar TL negatif özsermaye ile çalıştığı tespit edilmiştir. Grup firmaları birlikte değerlendirildiği söz konusu zararlar sonucu öz kaynakların tamamı yitirildiği gibi, yabancı kaynaklara sirayet eden zararlar çok daha yüksek boyuttadır.

Haziran 2021 itibarıyla Firmanın Bankada 827,7 milyon ABD Doları ve 930,6 milyon TL anapara, faiz ve komisyon riski bulunmaktadır. Kredilerin teminatında gerçek ve tüzel kişilerin kefaletleri yanında, yaklaşık 864 milyon TL ekspertiz değerli gayrimenkuller üzerinde 1. Dereceden ipotek, 2,5 milyar TL’lik marka rehni ve 50.8 milyon TL değerinde makine ve ekipman rehni vardır. Teminatların toplam değeri 3.4 milyar TL olup, 391,9 milyon ABD Doları karşılığı olup risk teminat dengesi %50’den düşük seviyededir.

Firmanın güncel memzuç riski iki bankada olmak üzere toplam 10.8 milyar TL olup bankanın payı %71 seviyesindedir.

Söz konusu kredileri 2019 yılında 1.8 milyar TL tutarındaki varlık borç takası ile birlikte yeniden yapılandırılmasına rağmen, Firmanın içinde bulunduğu sürdürülemez finansman yükü nedeniyle geri ödemelerinde aksama yaşanmaktadır.

Firma 09.09.2020 tarihinde Banka nezdinde finansal yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmuştur. Denetim tarihi itibarıyla Banka riski 7.7 milyar TL’ye ulaşan ve Bankanın 2020 yılı toplam yakın izlemedeki kredilerinin %19’unu oluşturan Firma kredisi, bir danışmanlık firması tarafından hazırlanan fizibilite raporu doğrultusunda değerlendirilme sürecinde olup yakın izleme hesaplarında tutulmaktadır.”

Ziraat Bankası Demirören’den borcuna karşı Milli Piyango’yu istedi iddiası

Benzer Haberler