Danıştay’dan izin çıktı: İlk kez bir kayyum belediye başkanı soruşturulacak

30 Haziran 2021 Çarşamba

Danıştay’dan izin çıktı: İlk kez bir kayyum belediye başkanı soruşturulacak

Danıştay, Tunceli Belediyesi’nin talebi üzerine eski kayyum Tuncay Sonel hakkında soruşturma izni Danıştay verdi. Sonel’in soruşturulması için İçişleri Bakanlığı’ndan izin çıkmamıştı.

Tunceli’de 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi’nden belediye başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, kendisinden önce kayyum belediye başkanı olan Vali Tuncay Sonel zamanında yapılan yaklaşık 35 milyon lira tutarında yedi ihalede usülsüzlük yapıldığını ve ihalelerin belirlenen şartlarda yapılmadığını tespit etti.

Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre, belediye bunun üzerine İçişleri Bakanlığı’na başvurarak, bu ihaleler ile ilgili soruşturma yapılmasını talep etti. Bakanlık ise gelen talep yazısını kentte vali olan Sonel’e göndererek, olayın araştırılmasını ve incelenmesini istedi. Vali Sonel, kendisi hakkındaki soruşturma talebi ile ilgili rapor hazırlaması için bir memuru görevlendirdi. Görevlendirilen memurun raporunu bir üst yazı ile bakanlığa gönderen Sonel, ‘soruşturmaya gerek olmadığını’ belirtti.

DANIŞTAY: İDDİALAR, VALİNİN ASTI VE PERSONELİ TARAFINDAN ARAŞTIRILMIŞ

Bakanlığın, gelen raporun ardından soruşturma izni vermemesi üzerine Tunceli Belediyesi, konuyu Danıştay’a taşıdı. Danıştay 1. Dairesi verdiği kararda, Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in Tunceli Belediye Başkan Vekili (Kayyum) olduğu dönemde gerçekleştirilen bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı, üniversite öğrencilerine usulsüz olarak burs verildiği yolundaki iddialarla ilgili araştırmanın valinin astı konumunda bulunan ve valilik personeli olan İdare Denetim Müdür Vekili Birgül Kılıç tarafından yapıldığını belirtti.

İddiaları araştıran personelin hazırladığı raporla birlikte Vali Sonel’in, ‘kendisi hakkında ön inceleme yapılmasına gerek olmadığı’ yolunda İçişleri Bakanlığı’na görüş sunduğu ve bunun üzerine şikayetin işleme konulmadığı belirtilen Danıştay kararında şu ifadelere yer verildi:

“Her ne kadar söz konusu iddiaların adı geçen Valinin Belediye Başkan Vekilliği görevinden kaynaklanan eylemlere ilişkin olduğu görülmekle birlikte, Vali Tuncay Sonel hakkında yürütülen araştırmanın Tunceli Valisinin amiri olduğu Valilik personeli tarafından yapılmasının araştırmanın sıhhati bakımından tereddüt oluşturduğu gibi bu araştırma sonucunda Valinin bizzat kendisi hakkında ön inceleme yapılmasına gerek olmadığı yolunda görüş bildirmesinin de objektiflige uygun olmadığı, dolayısıyla söz konusu raporu ve Valilik görüşü dikkate alınarak İçişleri Bakanı tarafından verilen işleme konulmama kararının hem objektifliğe hem de 4483 sayılı Kanunun düzenlenmesine aykırı olduğu görülmüştür.

Açıklanan nedenlerle, şikayet konusu iddialarla ilgili olarak 4483 sayılı Kanunun yukarıda yer verilen hükümleri uyarınca yetkili merci tarafından araştırma, inceleme veya ön inceleme emri verilmesi, bu emre dayalı olarak araştırma, inceleme veya ön inceleme raporu düzenlenmesi, bu rapor da göz önünde bulundurulmak suretiyle şikayetin işleme konulmamasına veya soruşturma izni verilmesine ya da verilmemesine ilişkin bir kararın tesis edilmesi, verilecek kararın türüne göre on günlük itiraz süresini ve yerini de belirten gerekli yazılı bildirimler yapıldıktan sonra bu karara karşı itirazda bulunulması durumunda yazılı bildirimlere ilişkin günlü ve imzalı bildirim alındıları ile birlikte itiraz dilekçeleri de eklenerek dosyanın Dairemize gönderilmesi gerektiğinden, itirazın kabulü ile İçişleri Bakanı tarafından şikayetin işleme konulmamasına ilişkin olarak verilen 20.11.2020 tarih ve INS.2019.62.3048 sayılı kararın kaldırılmasına, dosyanın karar ekli olarak İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin itiraz edenin vekiline gönderilmesine 2.3.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”

 

Benzer Haberler