Danıştay’dan İstanbul Sözleşmesi kararına ret!

18 Kasım 2021 Perşembe

Danıştay, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kararını verdi. Yürütmeyi durdurma kararını reddetti.

Türkiye’de kadına yönelik ve aile içi şiddet ile mücadelede önemli bir rol oynayan İstanbul Sözleşmesi AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,’ın kararıyla 1 Temmuz’da tamamen kaldırıldı. Sözleşmenin kaldırılmasının ardından Danıştay’a başvuru  yapıldı. Danıştay, kararını bugün açıkladı. Kararda, İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması “hukuka uygun” bulundu.

20 Mart tarihli AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı sonrası 1 Temmuz’dan itibaren kadına şiddetle mücadelede önemli bir metin olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına itiraz Danıştay’da reddedildi. Çekilme kararına karşı aralarında CHP, İYİ Parti ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu tüzel ve gerçek kişiler tarafından açılan 220 dolayında davada “kararın iptali ve yürütmesinin durdurulması” talep edildi.

Danıştay 10. Dairesi, çekilme kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti ancak bu karara davacılar itiraz etti. Bunun üzerine dosya Danıştay’ın en üst karar organı olan İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşındı.

Kurul, tüm itirazları oyçokluğuyla reddetti. Danıştay 10. Dairesi’nin çekilme kararının yürütmesinin durdurulmasının reddi yönünde verdiği karar da kesinleşti. Bu karar sonrası Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesine dair Cumhurbaşkanı kararı uygulanmaya devam edecek.

Danıştay’ın kararında, sözleşmenin 80. maddesinin yürütme organına yani cumhurbaşkanına fesih yetkisi verdiği vurgulandı. Anayasa’nın 104. maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin cumhurbaşkanına ait olduğu kaydedildi. “Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir” denildi.

Benzer Haberler