Danıştay, Kanal İstanbul geçiş ihalesini iptal etti

7 Mart 2022 Pazartesi

Danıştay, Kanal İstanbul projesi kapsamında ‘Halkalı-Ispartakule Arası Demiryolu Hattı İnşaatı’ ihalesini hukuka aykırı bularak iptal etti.

Danıştay 13. Daire, Kanal İstanbul geçişi kapsamında Halkalı-Ispartakule arasında yapılacak demiryolu hattının pazarlık usulü yöntemiyle ihaleye verilmesinin ‘hukuka aykırı’ buldu, iptaline karar verdi. “Pazarlık usulü” yöntemiyle yapılan ihalede gerekli açıklık ve rekabetin sağlanmadığı belirtilen kararda, ihalenin Kamu İhale Kanunu’nun 21/b fıkrasında aranan “ivedilik şartını” taşımadığı vurgulandı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre danıştay, kararın “kesin nitelik” taşıdığına dikkat çekerek “karar düzeltme yolu”nun da kapalı olduğuna hükmetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, “Halkalı-Kapıkule Yeni Demiryolu İnşaatı Kapsamında Halkalı-Ispartakule Arası (Kanal İstanbul Geçişi) Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini ve Yapımı” ihalesini 28 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirmişti. İhalede doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden durumlarda uygulanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi kapsamında ilansız olarak pazarlık usulü yöntemi uygulandı. İhale konusu yapım işi, “ivedi” olarak yapılması zorunlu olan işler arasında gösterildi.

Kılıçdaroğlu: “Kanal İstanbul’dan savaş gemileri geçer” diyen Erdoğan Montrö’nün önemini anladı

İHALEYİ 3 MİLYAR 111 MİLYON LİRALIK TEKLİF KAZANDI

Bakanlık, bu kapsamda ihaleye 9 firma davet ederken 5 firma da teklif verdi. Ekonomik açıdan en uygun teklif, 3 milyar 111 milyon 362 bin 15 TL bedelle Gülermak-Yapı ve Yapı-Taşyapı ortaklığından geldi. İhaleyi, bu ortaklık kazandı. Söz konusu hattın, Küçükçekmece Gölü ile ileride yapılacak Kanal İstanbul projesinin altından geçecek şeklinde çift tüp tünel şeklinde yapılması planlandı. Ancak Modifalt İnşaat Makina Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, işin açık ihale ile yapılmamasının yasaya aykırı olduğu iddiasıyla dava açtı. Ankara 18. İdare Mahkemesi, 14 Ekim 2021 tarihinde ihalenin iptali talebini reddetti. İşin yapım tekniği açısından özellik arz eden bir iş olduğunu ve ivedilik şartının gerçekleştiğini vurgulayan mahkeme, bu nedenle pazarlık usulü yapılmasında hukuka aykırılık olmadığını savundu. Ancak davacı şirket, bu karara itiraz etti.

Danıştay’a savunma gönderen Bakanlık, ihalenin yapım tekniği açısından özellik arz ettiğini belirterek özel teknolojik/teknik ekipmanların temin süresinin uzun olduğunu iddia etti. Halkalı-Kapıkule demiryolu hattının tüm fazlarıyla tek bir entegre demiryolu sistemi olarak açılmasının planlandığını belirten Bakanlık, aksi takdirde projenin tamamlanan kısımlarının atıl olarak bekleme riski bulunduğunu savundu. Bakanlık, tüneli barındıran bu hat kesiminin yapımının diğer işlere yetiştirilmesinin devam eden işlerin kredi sözleşmelerinde idarece taahhüt edildiğini de kaydetti.

Kanal İstanbul’a yapılacak OSB’nin altından AKP’liler çıktı!

‘DÜZELTME YOLU’ KAPALI

İtirazı görüşen Danıştay 13. Daire, oyçokluğuyla dava konusu işlemin iptaline ve idare mahkemesinin kararının kaldırılmasına hükmetti. Danıştay, “kesin” olarak verilen karara karşı “düzeltme yolu”nun da kapalı olduğunu karara yazdı.

Kararın gerekçesinde, pazarlık usulünün uygulanabilmesi için 21. maddenin (b) bendinde sayılan şartlardan bağımsız olarak bunlarla birlikte aranması gereken şartlardan olan “ivedilikten” kastın, hem ihale sürecinin bir an önce tamamlanması hem de ihale konusu işin kamu hizmetinin kesintiye uğramaması için mümkün olan en kısa zamanda bitirilmesi anlamı taşıdığı ve yapım tekniği açısından özellik arz ettiği ileri sürülen işlerde de aynı şartın birlikte aranacağı belirtildi.

Bu bakımdan dava konusu işin bitirilme süresinin “1170” gün olarak belirlenmesinin ivedilik şartı ile bağdaşmadığı vurgulanan kararda, “Davalı idarenin pazarlık usulü ile ihale yapma gerekçelerinin işin süresinin 1170 gün olarak belirlenmesi hususu göz önüne alındığında istisnai bir yöntem olan pazarlık usulü ile ihaleye çıkılması için geçerli sebep olarak görülemeyeceği anlaşılmaktadır” denildi.

‘PAZARLIK USÜLÜYLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNDE HUKUKA UYGUN DEĞİL’

Bu itibarla ihtiyaçların en iyi şekilde, uygun şartlarda ve zamanında karşılanabilmesi için açıklık ve rekabetin sağlanmasının kamu yararı açısından gerekli olduğu ifade edilen kararda, “4734 sayılı Kanun’un 21/b maddesinde belirtilen şartların oluştuğuna dair hukuken geçerli bir neden gösterilmeksizin söz konusu ihalenin pazarlık usulü ile gerçekleştirilmesinde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varıldığından, davanın reddi yönündeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir” sonucuna varıldı.

‘KANAL İSTANBUL’A KARŞI KAZANIM DEĞİL, İHALE USÜLÜNE İLİŞKİN’

Kararı Gerçek Gündem’den Elif Ünsal’a değerlendiren TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Çevre Mühendisi Cevahir Efe Akçelik Danıştay’ın verdiği kararı Kamu İhale Kanunu açısından çok doğru bulduğunu ancak durumun rehavete neden olmaması gerektiğini söyledi.

Kararın Türkiye’nin birçok yerinde yapılan inşaat, demiryolu, karayolu, şehir hastaneleri inşaatları içinde emsal olması gerektiğini ifade eden şunları söyledi:

“Bu ihale 21/B pazarlık usulü ile yapılmıştı. 21/B kararı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre; deprem, salgın, afet gibi olağanüstü haller için bir işin ivedilikle yapılması gerekirse yapılmasına ilişkin bir ihale usulüdür. Ancak Türkiye’de son zamanlarda ilansız ve belli başlı firmaların çağrılarak yapıldığı ihalelerde “ivedilik” şartı kaldırılarak şehir hastanelerinden inşaatlara kadar 21/B usulü gelenek haline geldi. Danıştay’ın vermiş olduğu karar, kamu ihalelerinde 21/B usulünün gerçekten ivedilik yoksa yapılmamasına yönelik bir karar. Dolayısıyla Kamu İhale Kanunu açısından da doğru bir karar. Ancak kamuoyunda yaratılan Kanal İstanbul’a ilişkin bir kazanım algısı doğru değil. Bu durum bir rehavete yol açar. 21/B ile yapılan ve iptal edilen ihale, önümüzdeki günlerde açık ihale usulüyle yeniden yapılacak. İhale sonrasında da süreç devam edecek. Kamu ihalelerinde şeffaflığın ve rekabetin sağlanması için çok doğru bir karar, alınması gereken bir karar.” (DW TÜRKÇE-GERÇEK GÜNDEM)

İmamoğlu: Kanal İstanbul bir emlak projesidir

Benzer Haberler