Danıştay, erkek memurların saç uzatamayacağına dair yönetmeliğe son noktayı koydu

25 Aralık 2021 Cumartesi

Danıştay, erkek memurların saç uzatamayacağına dair yönetmeliğe son noktayı koydu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, erkek devlet memurlarının saçlarını uzatamayacağına dair yönetmelik hükmünü iptal eden Danıştay dairesi kararını onadı

Danıştay İkinci Dairesi, erkek devlet memurlarının saçlarını uzatamayacağına dair yönetmelik hükmünü iptal etti. Dava, Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası tarafından açılmıştı.

Danıştay 2. Dairesi, Enerji, Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikasının açtığı davada, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan ve erkek Devlet memurlarının saçlarını uzatamayacağına dair yönetmelik hükmünü iptal etmişti.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu bu kararı onadı.

Danıştay, Emniyet’in genelgesini hukuksuz buldu

Benzer Haberler