Danıştay Atatürk’ün mirası üzerine yapılan Saray’a ‘dur’ dedi

5 Şubat 2022 Cumartesi

Danıştay Atatürk’ün mirası üzerine yapılan Saray’a ‘dur’ dedi

Danıştay, Atatürk Orman Çiftliği‘ne kamu binası yapılamayacağına hükmetti. CHP’li Levent Gök, “Cumhurbaşkanlığı işgalci konumda. Bir gün dahi orada oturmamalı” dedi.

Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerinde inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yapımına temel oluşturduğu belirtilen Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun (KVKYK) ilke kararının yürütmesi, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (DİDDK) tarafından durduruldu. Yüksek mahkeme, Atatürk Orman Çiftliği’ne kamu binası yapılamayacağına hükmetti.

KVKYK’nin, 16 Ocak 2014’te yayımladığı ilke kararı ile “kamu hizmeti yapıları”, tarihi sit alanlarında yapılamayacak olan “inşai ve fiziki uygulamaların” dışında bırakılmıştı. AOÇ arazisi üzerinde inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yapımına temel sağladığı belirtilen karar, Danıştay tarafından iptal edilmişti. Bunun üzerine KVKYK, Mart 2021’de yayımladığı yeni ilke kararında, Danıştay’ın iptal ettiği “kamu hizmet yapıları” ibaresi yerine “resmi kurum yapıları” ibaresini kullanmıştı.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, avukatı Okay Saday aracılığıyla bu değişikliğin iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması amacıyla Danıştay’a başvurmuş ancak Danıştay 6. Dairesi, yürütmenin durdurulması istemini reddetmişti. Gök, karara itiraz ederek konuyu Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşımıştı.

Kurul, 6. Daire’nin kararını bozdu ve söz konusu ibarenin yürütmesini altı üyeye karşı yedi üyenin oyçokluğu ile durdurdu.

Mahkemeden ‘Cumhurbaşkanlığı Çankaya’ya taşınmalıdır’ kararı

‘GİDERİLMESİ GÜÇ ZARARLARA YOL AÇAR’

Tarihi sit alanlarında “zorunlu altyapı uygulamaları kapsamında yapılacak resmi kurum yapılarına müsaade edilmesinde, yasada öngörülen koruma esaslarına ve yasa hükümlerine uyarlık bulunmadığı” vurgulanan kararda, “resmi kurum yapıları” ibaresinin hukuka uygun olmadığı ve uygulanması halinde giderilmesi güç veya imkânsız zararların doğmasına yol açacağı kaydedildi.

Gündem olacak ‘Saray’ başvurusu: Boşaltın!

‘ERDOĞAN OTURDUĞU SARAY ‘KAÇAK SARAY’DIR’

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, karara ilişkin konuşan CHP’li Levent Gök, “Bu kararla ‘kaçak saray’ın kaçaklığı, bir kez daha tescillendi” dedi. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu kararının, “birinci derece sit alanı içinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yasal kılıf bulmak” amacıyla alındığını öne süren Gök, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oturduğu saray, ‘kaçak saray’dır. Devletin en üst kademesi tarafından işgal edilmektedir. Hukuka uyacağına yemin etmiş bir cumhurbaşkanının bu karar karşısında bir gün dahi orada oturmaması gerekir. Bu son derece önemli bir karar. Cumhurbaşkanlığı işgalci konumda” ifadelerini kullandı.

Saray’a ‘Resmi’ kılıfa Danıştay’dan onay!

Benzer Haberler