CHP’li gençlerin anketi vahim durumu gözler önüne serdi

11 Haziran 2021 Cuma

CHP İstanbul Gençlik Kolları yaptıkları anket çalışmasıyla gençlerin gelecekleri ve ekonomik koşulları hakkındaki görüşlerini ortaya koydu. Türkiye’de gençlerin büyük çoğunluğu liyakate olan inançlarını kaybetmiş durumda olduklarını belirtirken yüzde 69’u Avrupa’da doğmuş olmak istediklerini belirtti.

İşte CHP İstanbul Gençlik Kolu’nun yaptığı anket çalışması:

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Gençlik Kolları, Mayıs ayında hazırlamış olduğu Gençlik Araştırması Raporunu kamuoyuna duyurdu.

Araştırmaya yönelik açıklama yapan CHP İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Cem Aydın ;

“Son bir ay içinde yaptığımız bir araştırmaya göre üniversite mezunu gençlerin %33’ü aldıkları eğitimin iş bulmalarında hiçbir avantaj sağlamadığını, %22’si ise çok az avantaj sağladığını dile getirmektedir. Gençler özel sektörde iş bulurken yüksek mertebede tanıdıkları olmasının etkisinin %70 olduğunu, kamuda ise etkisinin %78 olduğunu belirtmişlerdir. Açıkça gözükmektedir ki gençlerin liyakate inançları oldukça azalmıştır. Ayrıca gençlerin yüzde %28’i eğitimli olsalar dahi düşük gelirli olacaklarını, %55’i orta gelirli olacaklarını düşünmektedirler. Öte yandan Avrupa’da doğmuş olmayı isteyen gençlerin oranı ise %69 düzeyindedir. Avrupa’da doğmak istemelerin nedeni ise %58 ile daha iyi ekonomik koşullarda yaşama arzuları olduğu gözükmektedir. Gençlerin siyaset ile ilişkilerine gelinecek olunursa, %45’i kendilerini bir siyasi partiye yakın hissetmelerine karşın, sadece %8’i siyasi partiye üye olduklarını ifade etmişlerdir. Siyasetin sosyal ortamda baskı oluşturduğunu düşünenlerin oranı %59 iken, siyasi suçlarda adil yargılanma olmadığını düşünenlerin oranı %53 düzeyindedir. Gençlerin %47’si adi suçlarda yargı sistemine güvenmediğini; %64’nün ise kanunların eşit uygulanmadığını belirtmiştir. Bu noktada gençlerin hükümet baskısından çekindiği, adalet sistemine güvenmediği ve bu nedenle siyasetle arasında mesafe koyduğu gözükmektedir.”

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Gençlik Kolları’nın Mayıs içerisinde gerçekleştirdiği gençlik araştırması yayımlandı. Araştırmada özellikle içinden geçmekte olduğumuz küresel salgının derinleşen ekonomik krizle birlikte gençler üzerinde yarattığı olumsuz etkinin üzerinde durulduğu görülüyor. Araştırmada 2018 genel seçiminde gençlerin hangi partiye oy verildiği ve bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verecekleri sorularak oy dağılımındaki değişim ortaya konuyor.

 

Araştırmada özellikle eğitim durumu, istihdam durumu, oy tercihleri ve siyasete ilgi arasındaki bağı açıklayıcı veriler sunuluyor. İlköğretim ve altı eğitim görenlerden yükseköğretim görenlere doğru gidildikçe, eğitimin iş bulmadaki etkisinin azaldığı yönünde bir görüş ortaya çıkıyor.

Türkiye’de yoksul bir ailenin çocuğunun üniversite bitirmesi durumunda hayatının geri kalanını nasıl geçireceği sorusuna gençlerin verdiği yanıt, eğitimli neslin gelir durumunun düşük olacağı noktasında yoğunlaşıyor. İşten elde edilecek gelir açısından ilköğretim – altı ve ortaöğretim mezunu gençler eğitimin görece olarak işten elde edilecek geliri artıracağını düşünürken, bu noktada yükseköğretim gören gençlerin aksi yönde düşündükleri gözüküyor

Ayrıca araştırmada bir diğer çarpıcı sonuç, gençlerin %69,7’sinin çeşitli gerekçelerle Avrupa’da doğmuş olmak istediklerini belirtmeleri.

Eğitim düzeyi artıkça gençlerin siyasete olan ilgisinin ise artığı gözükmekte. Cumhur İttifakına oy vermiş olan gençlerin %44,7’si, Millet İttifakına oy veren gençlerin ise %59,9’u siyasi olayları takip ettiklerini belirtiyorlar. Bu noktada çarpıcı olan ise eğitim düzeyi artıkça gençlerin siyasi partilere üye olma oranlarının ise düşmesi: Söz konusu oran ilköğretim-altı eğitim alanlarda %17,8 iken, yükseköğretim alan gençlerde ise %5,8’dir.

Araştırmanın sonucunda ise Türkiye’de derinleşen ekonomik krizin gençlerin yaşam koşullarını giderek ağırlaştığı, siyasete ilgileri olmasına karşın siyasi baskıdan, adalete güvenmemelerinden kaynaklı olarak siyasete dahil olmaktan kaçınmakta oldukları üzerinde duruluyor; umutsuzluk içinde olan gençler büyük oranda Avrupa’da doğma istekleri tekrar vurgulanıyor. Türkiye nüfusunun genç olduğu düşünüldüğünde gençlerin desteğini alacak politikaların uygulanması siyasi partiler açısından fazlasıyla önem arz ettiği vurgulanarak, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları’nın 2021 Mayıs Ayı Gençlik Raporu sonuçlanıyor.

Benzer Haberler