Cemal Kaşıkçı davasının devrine mahkeme başkanından şerh

22 Nisan 2022 Cuma

Cemal Kaşıkçı davasının devrine mahkeme başkanından şerh

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürüldü. Kaşıkçı ile ilgili yargılama dosyası Suudi Arabistan’a devredildi. Devir kararına yapılan itirazın reddi kararına mahkeme başkanının muhalefet şerhi koyduğu ortaya çıktı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 31 Mart’ta Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan’a devredileceğini açıkladı. Aynı gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’da Suudi Arabistan ile ‘normalleş adımlarının’ atıldığını duyurdu. Kaşıkçı dosyası 7 Nisan’da Suudi Arabistan’a devredildi.

Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz, “davanın durdurulması ve dosyanın Suudi Arabistan adli makamlarına devredilmesi” kararına itiraz etti. İtiraz, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme, oyçokluğu ile itirazın reddine karar verdi. Ancak 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir, ret kararına muhalefet şerhi yazdı.

“Davanın devri, sanıklar açısından ‘kendi davalarının yargıcı olmak’ sonucunu doğuracaktır” değerlendirilmesinin yapıldığı şerhte; “Suud yetkililerinin ülkemizde Cemal Kaşıkçı’ya karşı gerçekleştirdikleri pervasız ve hunharca cinayet, ülkemizin ‘ehil belde’ vasfına, devletimizin onur ve saygınlığına büyük saldırıdır. ‘Ne yapalım Suud yönetimi yargılamak için sanıkları vermiyor’ acziyeti içinde davanın devri ve sanıklar hakkında kırmızı bültenin kaldırılması; toplumun adalet, eşitlik, dürüstlük gibi değer yargılarıyla bağdaşmadığı kanaatindeyim” ifadeleri kullanıldı.

Ağır Ceza mahkemesi Başkanı Demir’in şerhinde yaptığı değerlendirmeler şöyle:

DEVİR KARARI KANUNA AYKIRI

6706 Sayılı Kanun’un (Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu) 25/1-ç maddesindeki düzenlemenin; başka ülkede yargılanan ve haklarında hüküm verilen sanıklarla ilgili ülkemizde görülen davanın önceden yargılamayı yapan ülkeye devredilemeyeceği, dolayısıyla Suudi Arabistan’da yargılanan ve haklarında hüküm kurulan 11 sanıkla ilgili İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin devir kararının 6706 Sayılı Kanun’a aykırı olduğu kanaatindeyim.

TEMİNATSIZ ‘UYGUNDUR’ KARARI DOĞRU DEĞİL

Adalet Bakanlığı’nın davanın reddine ilişkin 01/04/2022 tarihli kararında, sanıklarla ilgili ölüm cezası veya insan onuru ile bağdaşmayan bir ceza verilmesine yönelik teminat alınmadığı görülmektedir. Adalet Bakanlığı’nın, İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 01/04/2022 tarihli talebine, acele kaydıyla aynı gün verdiği teminatsız ‘uygundur’ kararı, bu haliyle 6706 Sayılı Kanun’un 11/1-d maddesine aykırı olduğu, bu aykırılık giderilmeden verilen devir kararının doğru olmadığı kanaatindeyim.

KENDİ DAVALARININ YARGICI OLMAK SONUCUNU DOĞURACAK

Davanın… devri her şeyden önce adaletin tahakkuku amacıyla oluşturulan 6706 Sayılı Kanun’a haksızlık teşkil edecektir. Bu çerçeveden bakıldığında, söz konusu davanın devri, sanıklar açısından ‘kendi davalarının yargıcı olmak’ sonucunu doğuracaktır.

DEVLETİMİZİN SAYGINLIĞINA BÜYÜK SALDIRIDIR

Anayasamızın 138. maddesi, ‘Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanun ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler’ hükmünü içermektedir. Anayasa ve kanundan maksat; yürürlükteki mevzuat, hukuktan gaye; evrensel ilkeler, vicdandan kasıt ise; adalet, eşitlik, dürüstlük gibi değer yargılarıdır. İddianamede Cemal Kaşıkçı’nın muhalif tavrı nedeniyle Suud yetkililer tarafından ölümle tehdit edildiği, kendisine zarar veremeyecekleri inancıyla Türkiye’de bulunduğu, bunu yakın çevresine söylediği zikredilmektedir. Cemal Kaşıkçı’nın ülkemizde bulunduğu sürece canı, malı ve ırzı; halkımızın, dolayısıyla devletimizin tekeffülü altındadır. Suud yetkililerinin ülkemizde Cemal Kaşıkçı’ya karşı gerçekleştirdikleri pervasız ve hunharca cinayet, ülkemizin ‘ehil belde’ vasfına, devletimizin onur ve saygınlığına büyük saldırıdır. Bu eylem nedeniyle kamu düzeni ciddi bir şekilde zarar görmüştür. Eylemi gerçekleştiren faillerin bulunup yargılanması, eylemleriyle mütenasip müeyyide uygulanması suretiyle sarsılan kamu düzeninin tamiri elzemdir.

TOPLUMUN DEĞER YARGILARIYLA BAĞDAŞMADIĞI KANAATİNDEYİM

‘Ne yapalım Suud yönetimi yargılamak için sanıkları vermiyor’ acziyeti içinde davanın devri ve sanıklar hakkında kırmızı bültenin kaldırılması; toplumun adalet, eşitlik, dürüstlük gibi değer yargılarıyla bağdaşmadığı kanaatindeyim.”

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a video ile seslendi: Utanmalısın

Benzer Haberler