Feyzioğlu adli yıl açılışında: Bizim için vatan söz konusu ise gerisi teferruattır, bugün bunun için buradayız

2 Eylül 2019 Pazartesi

Beştepe’deki adli yıl açılışında konuşan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Bizim için vatan söz konusu ise gerisi teferruattır, bugün bunun için buradayız” dedi. 

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Beştepe’deki adli yıl açılışında konuştu.

Saray’daki adli yıl açılışına yirmi Yargıtay üyesi de katılmayacak

Feyzioğlu’nun konuşmalarından satır başları:

“Bizim için vatan söz konusu ise gerisi teferruattır, bugün bunun için buradayız.”

Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük desteğiyle barolarımızın, danıştayımızın büyük katkılarıyla hazırlanan yargı reformu stratejisiyle çözüm vardır… Barolar Birliği hiçbir siyasi partinin muhalefeti ya da destekçisi değildir.”

‘TARAFSIZIZ’

“Biz tarafsızız. Kadına, çoğu yönelik şiddetle hep birlikte mücade etmek zorundayız…

İki, hukuk alanındaki mesleklere giriş sınavı bir an önce getirilmeli ve zor bir sınav olmalıdır.

Üç Yeni hukuk fakültesi açılmasına son verilmelidir. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesi mutlaka getirilmelidir.

Bugün verilen hükümlerin yaklaşık yüzde 90’ıistinaf aşamasında gelişiyor. İstinafın yükü büyük. Yargıtay’ımız içtihat olma özelliğinden çıkmak üzere. Yargıtay’ın huzuruna gelmesini sağlayacak kanunun getirilmesi şarttır.

Sarayın davetini reddeden barolara, ‘alternatif adli yıl açılışı’ çağrısı

Tutuklama tedbirinin peşin ceza gibi uygulayan uygulamalar kanundan çıkarılmalıdır.

Vatandaşlarımızın avukatlık hizmetinden yararlanırken alınan KDV indirilmelidir.

Kamuda çalışan avukatların özlük hakları düzeltilmelidir.

Stajyer Uyuşmazlıkların önceden doğmasını önleyecek batıda doğru örneklerini gördüğümüz koruyucu avukatlık hizmetlerini geliştirmeliyiz.

Ara buluculukta işçinin yanında avukat olmadan savunmasız müzakereye katılmasını yanlış buluyoruz. Çünkü karşısında bütün gücüyle işveren var.

Yargı reformu strateji belgesi doğru bir belgedir. Bu çoğulculukta hazırlanan başka bir belge ben görmedim.

Türkiye’nin normalleşme sürecinde kuvvetler ayrılığını tam olarak saylayacak şekilde Meclisimizde yeniden uzlaşma ile öneriyoruz. Uzlaşma liyakat temelli olacaktır.”

YARGITAY BAŞKANI CİRİT: AÇILIŞLAR TÜM TARAFLARIN KATILIMIYLA YAPILMALI

Feyzioğlu’nun konuşmasının ardından konuşan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise, yargıda bağımsızlık vurgusu yaparak şunları söyledi:

– Hukuk ihtiyacı, insanlık tarihi kadar eski olup düzen fikrine dayanır. Bir hukuk düzeni kurmak, en basit ifadeyle güçlülerin zayıfları istismar etmesine mani olmaktır. Hukuk sistemi, hakların normatif düzeyde korunması ile oluşturulur. Bu sebeple en gelişmiş hukuk sistemi, hakları en çok koruyandır.

– Hakimlerin coğrafi teminatının olması, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi açısından olumlu bir adımdır.

– Adli yıl açılışlarının halkın huzurunda, tüm tarafların katılımıyla şeffaf ve demokratik şekilde yapılması önemlidir.

– Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte, parlamenter sistemden farklı bir kuvvetler ayrılığı da gündeme gelmiştir. Yargının tarafsızlık özelliği güçlendirilerek, yargının denge ve denetleme görevi kuvvetlendirilmiştir.

– Öte yandan küresel olarak, çeşitli güç odakları tarafından Türk yargısına yönelik olumsuz algı oluşturma çabaları sistematik bir şekilde sürdürülmektedir. Dünya Ekonomik Forumunun 2018 yılı Küresel Rekabetçilik Raporunda Türkiye’deki yargı bağımsızlığı 111’inci sırada gösterilmiş, bu konu yazılı ve görsel basında yer almıştı.

– Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı, Anayasanın yargı mensuplarına bir lütfu değil, halkın güvenine layık olunarak kazanılacak bir konumdur. Bu güven, yargı bağımsızlığının ve tarafsızlığın en önemli teminatıdır. Daha açık bir anlatımla, toplumun yargıya güven duymadığı bir hukuk sisteminde, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanamaz.

– Üzerinde önemle durduğumuz diğer bir konu da Yargıtay personelinin özlük haklarının yaptıkları işin niteliğine ve önemine uygun şekilde düzenlenmesidir. Bu amaçla, 3600 ek gösterge de dahil olmak üzere, mali konularda bazı uyumlaştırma çalışmaları yaparak ilgili makamlara iletmiştik. Yakın zamanda bu konuda ilerleme sağlanacağına ilişkin haklı beklentimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Benzer Haberler