“Bu mücadele Türkiye açısından çok önemli” “Bu mücadele Türkiye açısından çok önemli”