Bazı madenlerde devlet hakkı payında artışa gidildi

13 Mayıs 2022 Cuma

Bazı madenlerde devlet hakkı payında artışa gidildi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, Maden Kanunu’nun 2’nci maddesi kapsamında yer alan 1’inci, 2’nci ve 3’üncü grup madenler için devlet hakkı oranı yüzde 25 artırımlı uygulanacak.

Maden Kanunu’nda değişkliğe gidildi. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre bazı madenler için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırıldı.

Buna göre, Maden Kanunu’nun 2’nci maddesi kapsamında yer alan 1’inci, 2’nci ve 3’üncü grup madenler için devlet hakkı oranı yüzde 25 artırımlı uygulanacak. Daha önce devlet hakkı oranının yüzde 25 artırımlı olarak uygulanması kararlaştırılan altın, alüminyum, bakır, çinko, demir, gümüş, krom ve kurşun dışındaki 4’üncü grup madenler ile 5’inci grup madenler için de bu oran yüzde 25 artırımlı olacak.

Bu grupta; İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta doğal olarak bulunan kum ve çakıl, tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik kayaç (Tras) ile çimento ve seramik sanayilerinde kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaçlar. Kalsit, dolomit, kalker, granit, andezit, bazalt gibi kayaçlardan agrega, hazır beton ve asfalt yapılarak kullanılan kayaçlar, mermer, traverten, granit, andezit, bazalt gibi blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar. Kalsit, dolomit, kalker, granit, andezit, bazalt gibi kayaçlardan entegre çimento, kireç ve kalsit öğütme tesisinde kullanılan kayaçlar ile deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik halde bulunan tuzlar, karbondioksit (CO2) gazı (jeotermal, doğal gaz ve petrollü alanlar hariç) hidrojo sülfür gibi maden ve eriyikler yer alıyor.

Öte yandan Resmi Gazete’de yer alan diğer Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Adana’nın Ceyhan ilçesinde bulunan bazı alanların Petro Global Liman İşletmeciliği ve Depolama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne münferit yatırım yeri olarak tahsis edilmesine ilişkin kararın yürürlüğe konulması kararlaştırıldı.

Endüstri Bölgeleri Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca söz konusu yatırımcı tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak tutar, sabit yatırım tutarının binde biri olarak belirlendi.

Resmi Gazete kararıyla 2,19 milyar TL’lik elektrik şirketi kuruluyor

Benzer Haberler