Basın örgütlerinden ‘kıdem’ açıklaması: Kalemlerimiz üzerinde baskı artacak

1 Temmuz 2020 Çarşamba

Basın örgütlerinden ‘kıdem’ açıklaması: Kalemlerimiz üzerinde baskı artacak

Basın örgütleri kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesiyle ilgili ortak yazılı açıklama yaparak, tazminatların fona devri halinde gazeteciler arasında iş güvencesinin ortadan kalkacağına dikkat çekti. Açıklamada, “Daha güvencesiz bir çalışma hayatı kalemlerimiz üzerindeki baskının artması anlamına gelecektir” denildi.

Basın örgütleri kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesiyle ilgili ortak yazılı açıklama yaparak, tazminatların fona devri halinde gazeteciler arasında iş güvencesinin ortadan kalkacağına dikkat çekti. Açıklamada, “Daha güvencesiz bir çalışma hayatı kalemlerimiz üzerindeki baskının artması anlamına gelecektir” denildi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Gazeteciler Cemiyeti (GC), İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) ortak yazılı açıklama yaparak, tamamlayıcı emeklilik sistemi adı altında kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesine karşı çıktı.

Basın örgütlere yaptıkları açıklamada, medya sektöründe işsizlik oranın yüzde 30’lar civarında olduğunun altı çizilerek, “Gazetecilerin güvencesiz ve düşük ücretli çalışma koşullarını değiştirmek için ısrarlı bir mücadele yürütüyoruz. Bu nedenle kıdem tazminatı hakkını aşındıracak her türlü girişimin karşısında olduğumuzun bilinmesini istiyoruz” denildi.

Açıklamada kıdem tazminatının tartışmaya açılmasıyla ilgili iki neden ise şöyle sıralandı:

“Birincisi, 2020-2022 dönemini kapsayan resmî Yeni Ekonomi Programı’nda kıdem tazminatının, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) adı altında deregülasyona tabi tutulması önerisidir. Bu programda TES vasıtasıyla sıcak para ihtiyacını karşılamak ve tasarrufları artırarak sermaye piyasaları için kaynak oluşturmak hedeflenmiştir. İkinci sebep ise kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırarak çalışma hayatını daha da esnekleştirmek, çalışanların iş güvencesini yıpratmak, işten atmayı kolaylaştırmaktır.”

“EKONOMİDEKİ SAVURGANLIĞI VE KAYIRMACILIĞI KIDEM İLE FİNANSE ETMEYECEĞİZ”

Kıdem tazminatının fona devredilmesi halinde işten atmaların kolaylaşacağı vurgulanan açıklamada, “Daha güvencesiz bir çalışma hayatı kalemlerimiz üzerindeki baskının artması anlamına gelecektir. Biz gazeteciler; diğer tüm sendika ve meslek örgütleri gibi ekonomideki savurganlığı ve kayırmacılığı, kıdem tazminatımız ile finanse etmeyeceğimizi ilân ediyoruz” denildi.

Açıklamada milyonlarda işçi için kıdem tazminatının ne anlama geldiği “Kıdem tazminatı çalışan ücretinin bir parçasıdır. Ödemesi sonraya bırakılmış ücrettir” diye anlatılırken, yapılması gereken şu ifadelerle aktarıldı:

“Kıdem tazminatını tartışmaya açmak yerine çalışanların haklarını, ekonomik ve sosyal refahlarını, iş güvencelerini artıracak tedbirleri gündeminize alın. Basın özgürlüğü, demokrasinin ve halkın haber alma hürriyetinin teminatıdır. Özgürlüklerin önündeki yasal engelleri kaldırın. Cezaevindeki meslektaşlarımızı serbest bırakın. Gazetecilerin mesleki güvencelerini artırın. Güçlü sendika ve meslek örgütleri sağlıklı demokrasiler için vazgeçilmezdir. Ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmelerine uyumlu bir şekilde sendikalaşma ve örgütlenme özgürlüğü önündeki engelleri kaldırın.”

Benzer Haberler