Barolar eylemde: Teslim olmayacağız

17 Haziran 2020 Çarşamba

Barolar eylemde: Teslim olmayacağız

Avukatlık Yasası ve seçim sisteminde değişiklik öngören tasarının geri çekilmesini isteyen barolar, söz konusu durum karşısında teslim olmayacaklarını ve demokratik protesto haklarını kullanacaklarını vurguladı.

Baroların yapısını değiştirmeye yönelik yasa hazırlığına karşı pek çok baro adliyeler önünde eylemler yaptı. Diyarbakır, Mardin,Urfa, İzmir ve Ankara başta olmak üzere çok sayıda kentte, baroların seçim sistemi ile Avukatlık Yasası’nda değişiklik yapılmasına karşı açıklama yapıldı.

ANKARA

Ankara Barosu, baroların yapısını değiştirmeye yönelik yasa hazırlığına ilişkin Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, baroların parçalanmasının sadece avukatların değil çocukların, kadınların, ağaçların, adalete erişimde dezavantajlı tüm grupların ve istisnası olmadan herkesin susturulması anlamına geldiği vurguladı.

Ankara Adliyesi önünde yapılan açıklamada konuşan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, baroların seçim sistemlerinin değiştirilmesi adı altında işlevsizleştirilmesinin öncelikle avukatların yalnızlaştırılması, devamında ise ülke üzerinde yaşayan her bireyin savunmasız bırakılması olduğunu söyledi. Baroların hak arama hürriyetinin başlangıcı, ilk basamağı olduğunu vurgulayan Sağkan, “Barolar vatandaşın hakkını savunurken can güvenliği bulunmayan, şiddete uğrayan avukatların; karakolda, adliyelerde yaşamın her alanında verdikleri hak mücadelesinde yanıbaşlarında olan meslek örgütleridir.Barolar, istismara uğrayan, şiddet gören, iltica teknelerinde hayatını kaybeden çocukların sesidir.Barolar; artık sürece yaygın bir katliama dönmüş kadın cinayetlerinde tüm duruşma salonlarındadır. Barolar; bir avukat tutmaya ekonomik gücü yetmeyen her bireyin bir telefon uzağındadır.Barolar; Kazdağları’nın, Salda’nın, Cerattepe’nin ve yok edilmeye çalışılan tüm ormanların kök saldıkları topraklardır.Barolar, yetkisi olduğu halde üzülmekten başka bir şey yapmayanlara karşı hayvanların haklarını inadına o adalet saraylarında haykırandır. Barolar, hukuk devletinin ve hak arama özgürlüğünün yılmaz savunucuları; hiçbir ayrım gözetmeksizin haksızlığın karşısında vatandaşın yanında yer alan ve evrensel hukuk ilkelerini kendine varlık sebebi yapmış tarihi kurumlardır” diye konuştu.

Bu sebeple baroların parçalanması ve susturulması sadece avukatların değil çocukların, kadınların, ağaçların, adalete erişimde dezavantajlı tüm grupların ve istisnası olmadan herkesin susturulması, yurttaşın vicdanının susturulması anlamına geldiğini ifade eden Sağkan, baroların parçalanmasının hukuk devletinin yok edilmesi ve insan onurunun güvencesi olan tüm kalelerin yıkılması olduğunu söyledi. Sağkan, “Tüm bu baskıya karşı meslek yeminive bu ülkenin çocuklarına olan borcumuz nedeniyle teslim olmayacağız. Halkımıza ses olmak için mücadeleyi sürdürecek, hukuktan başka kimsesi olmayan herkes adına hiç yılmadan umudu savunmaya devam edeceğiz” dedi.

İZMİR

İzmir Barosu, tasarıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. “Gerçek niyetin, demokrasinin ve hak arama özgürlüğünün güvencesi, her kesimin hak savunucusu, doğanın ve hayvanların sesi, yargının tek sivil ve ele geçirilememiş parçası olan baroları susturmak olduğunu biliyoruz” denilen açıklamada, “19 Mayıs ve 1 Haziran bildirilerimizde ortaya koyduğumuz kararlılık içerisinde meslektaşlarımıza ve halkımıza verdiğimiz sözün arkasında durarak eylemlilik sürecinin başladığını ilan ediyoruz” denildi.

Diyarbakır Barosu, değişikliğe karşı Tahir Elçi Konferans Salonu önünde açıklama yaptı. Açıklamaya, İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi Başkanı Abdullah Zeytun’un yanı sıra çok sayıda avukat katıldı. Baro Başkanı Cihan Aydın, değişiklik öngören girişimlerin son günlerde giderek arttığına dikkati çekerek, barolar, TBB ve akademisyenlerden oluşturulan bir komisyon tarafından hazırlanacak tasarının müzakere edilmesi için önerilerini sunduklarını, ancak bu önerilerin karşılıksız kaldığını ifade etti. Aydın, OHAL sürecinden başlayarak giderek artan bir hızla tüm toplumsal muhalefet örgütlerinin KHK’lar ile susturulmaya çalışıldığını, şimdi ise baro ve avukatların hedefte olduklarını söyledi.

VAN

Van’da da, AKP’nin baroların yapısında ve seçim sistemlerinde değişiklik öngören yasa hazırlığına ilişkin açıklama yapıldı. Van Barosu Tahir Elçi Konferans Salonu’nda yapılan açıklamaya çok sayıda avukat katıldı. Van Barosu Başkanı Zülküf Uçar, barolar ve avukatların susturulmak istendiğini işaret ederek, “Güçsüzlerin, yoksulların, mazlumların ve bütün ötekileştirenlerin avukatlığını yaptığımız; hukukun üstünlüğünü ve hukuk devleti ilkesini savunduğumuz için hedefteyiz” dedi.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da yapılan açıklamaya kentin Baro Başkanı Abdullah Öncel ile çok sayıda avukat katıldı. Düzenleme ile avukatlar ve yurttaşların savunmasız bırakılacağını belirten Öncel, tasarının geri çekilmemesi durumunda her türlü demokratik haklarını kullanacaklarını vurguladı. Baroların aynı zamanda tüm yurttaşların örgütü olduğunu söyleyen Öncel, “Erkek şiddetine karşı kadınların, istismara maruz kalan çocukların yanında olduğumuz için, yine Hasankeyf’in, Munzur’un, Selda Gölü’nün, Kaz Dağları’nın, Dipsiz Gölün, derelerin, ovaların, denizlerin ve hayvanların avukatlığını yaptığımız için hedefteyiz. Yine işkence ve kötü muameleye karşı olduğunuz için, kayyum atanmasına karşı olduğumuz için, savaşa karşı barış dediğimiz için, tek elde toplanan yasama, yürütme ve yargı pratiğine karşı yargı bağımsızlığını savunduğumuz için hedefteyiz” diye konuştu.

MARDİN

Mardin Barosu, baro binasında açıklama yaptı. Açıklamaya, Mardin Baro Başkanı İsmail Elik ve çok sayıda avukat katıldı. Toplumun ve bireylerin şiddet ve nefret içermeyen görüşlerini serbestçe ifade etmesini istediklerini ifade eden Başkan Elik, “Basının özgür bir şekilde faaliyet göstermesini talep ediyoruz. Halkın iradesini hiçe sayıp belediyelere kayyım atanmasına karşı çıkıyoruz ve tüm siyasi partilerin eşit koşullarda siyaset yapmasını, siyasi aktörlerin siyasi faaliyetlerinden dolayı hapsedilmesine itiraz ediyoruz. Bundan dolayı hedef alınıyoruz. Avukatları ve yurttaşları savunmasız bırakacak bu yasa tasarısı geri çekilmelidir” diye seslendi.

Fotoğraf: Evrensel

Benzer Haberler