Barınma haklarına sahip çıkan Şahintepeliler TBMM’ye gidiyor

20 Kasım 2023 Pazartesi

Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi, 28 Kasım Salı günü, taleplerini dile getirmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gidecek.

İstanbul Başakşehir’de kentsel dönüşüme karşı barınma haklarına sahip çıkan Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi, taleplerini dile getirmek üzere 28 Kasım Salı günü TBMM’ye gidecek.

AKP’li Başakşehir Belediyesi’ne karşı mahallesine ve barınma hakkına sahip çıkan Şahintepeliler, taleplerini TBMM’de bulunan partilere iletecek.

ŞAHİNTEPE BARINMA HAKKI MECLİSİNİN TALEPLERİ

Şahintepe Barınma Meclisi’nin talepleri şöyle:

“*Her şeyden önce Şahintepelilere sorulmadan ilan edilen, “Rezerv Alan” kararının ve imar uygulamalarının geri alınmasıni talep ediyoruz.

*Şahintepe’de barınma hakkımızın korunmadığı, ev sahibiyle, kiracısıyla, esnafıyla, işçisi ile Şahintepe’yi bir mahalle haline getiren bizlere sorulmadan herhangi bir “Kentsel Dönüşüm” uygulamasının yapılmasını istemiyoruz.

*Yurttaşların barınma ve kent hakkını hiçe sayan herhangi bir dönüşümün HALK yararına bir dönüşüm değil RANTSAL dönüşümü amaçladığını biliyoruz. Bu sebeple de Şahintepelileri dışlayan hiç bir kararı kabul etmiyoruz.

*Şahintepe’de bir “Dönüşüm” yapılacaksa bu da mahallemizin kendi gerçekleri ile özdeşleşen, bölge halkının içinde olduğu ve karar verdiği, Mimarlar Odası’nın, Şehir Plancılari Odası’nın, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nın ve halkın avukatlarının içinde olduğu, masa başında değil, halkın tüm bileşenleri ile hep birlikte karar verdiği bir dönüşüm istiyoruz.

*Şahintepe’de RANT odaklı değil, İNSAN odakli PLANLAMA ve PARSELASYON istiyoruz.

*İnsanımızın, ağaçlarımızın, müşterek kamusal alanlarımızın, kent hayvanlarımızın da korunduğu planlar görmek istiyoruz. Sulukuleliler gibi, Ayazmalılar gibi yerimizden yurdumuzdan sürülmek istemiyoruz.

*Geçmişimizi yok edip, bizleri hice sayan, gelecek nesillerimizi tehdit eden, bizleri ve geleceğimizi faiz lobilerinin kucağına iten “Kentsel Dönüşüm” istemiyoruz. Taleplerimiz için bir aradayız, tek yürek halinde mücadele ediyoruz.

*Artık RANT sevdalılarının karşısında Şahintepe Barınma Hakkı Meclisi var Şahintepe Halkı var. Tüm Şahin tepelileri Barınma Hakkı Meclisi çatısı altında bir araya gelmeye ve mahallemize sahip çıkmaya çağırıyoruz.”