Bakanlık’tan kamuda çalışan kronik hastalar için rapor duyurusu

Yayın tarihi: 2 Haziran 2020 Salı 12:26 pm - Güncelleme: 2 Haziran 2020 Salı 12:37 pm

Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanan genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarında kronik hastalığı bulunan çalışanların, e-nabız sistemi üzerinden hastalık durum belgesi alabileceği; sistem üzerinden belge alamayanların ise hastalık raporları ile aile hekimine müracaat edebileceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı’nca yayımlanan ‘Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar’ başlıklı genelgede, Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme ve alınacak tedbirler’ konulu genelgenin yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

İDARİ İZİNLİ SAYILACAK

Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı dışında diğer kamu kurum ve kuruşlarda çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç, 60 yaş ve üzeri olanlar ile belirlenen kronik hastalığı bulunanların idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kamuda çalışan hamile personel için flaş karar

KRONİK HASTALIKLAR NELER?

Bu kapsamda, kamu çalışanlarından idari izne esas olmak üzere Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklar şöyle sıralandı:

“Halen immünsüpressif tedavi alanlar, metastatik veya kemoterapi, radyoterapi alan kanser hastaları, kornea nakli hariç solid organ nakli, kemik iliği, kök hücre nakli yapılan hastalar, kronik obstrüktif veya desterüktif akciğer hastalığı veya status astmatikus hikayesi olan hastalar;

DİYABET, AKCİĞER BÖBREK..

İnsülüne bağlı diyabet ve komplike, insüline bağımlı olmayan diabetes mellitus hastaları, komplike hipertansiyon, dekompanse kalp yetmezliği, akut koroner sendrom geçiren hastalar, kronik karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, serebrovasküler hastalık geçirenler.”

‘E-NABIZ SİSTEMİ ÜZERİNDEN TEMİN EDİLECEK’

Belirlenen hastalıklarda, 1 Haziran 2020 tarihinden önceki 2 yıl içerisinde 2 kez aynı tanıyı almış olan kamu çalışanlarının, e-nabız sistemi üzerinden ‘idari izne esas Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalık durum belgesi’ temin edebilecekleri belirtilerek, şöyle denildi:

AİLE HEKİMLERİNE MÜRACAAT EDECEKLER

“Kamu çalışanları söz konusu belgeyi, e-nabız sistemi üzerinden temin edeceklerdir. Sistem üzerinden ‘idari izne esas Covid-19 hastalığı için risk grubunda olan hastalık durum belgesi’ni alamayan kişiler; mevcut hastalık raporları ile kayıtlı olduğu aile hekimine müracaat edecek.

Duruma uygun görülenlere, hastanın ibraz ettiği hastalık raporları ek yapılarak aile hekimi tarafından ‘Covid-19 idari izin’ tanısı ile durum bildirir, tek hekim raporu düzenlenecektir.”