Bakan Selçuk’tan bakanlık ve bakanlığa bağlı kurumlardaki cinsel taciz iddialarına yanıt

3 Temmuz 2021 Cumartesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun bakanlık ile bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlardaki cinsel taciz olaylarına dair sorulara yanıt verdi.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması amacıyla TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde şu soruları sormuştu:

“Son 1 yılda bakanlık ile bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda cinsel taciz nedeniyle yapılan şikâyetlerin sayısı kaçtır? Anılan süre içerisinde her biri ayrı olarak belirtilmek suretiyle cinsel taciz nedeniyle yapılan şikayetler neticesinde ilgili kurumlar bünyesinde yapılan işlemler nelerdir? Nisan 2021 itibarı ile devam etmekte olan işlemlerin sayısı kaçtır?

“TACİZ DAVALARININ SONUÇLARI NE OLMUŞTUR?”

Anılan süre içerisinde her bir ayrı olarak belirtilmek suretiyle cinsel taciz nedeniyle yapılan şikâyetlerin kaçı adalete intikal ettirilmiştir? Yine her biri ayrı olarak belirtilmek suretiyle bu davaların sonuçları ne olmuştur? Nisan 2021 itibarı ile devam etmekte olan davaların sayısı kaçtır?”

‘Tacizin, tecavüzün normal olduğu bir düzen görmek istiyorlar’

“İNCELEME VE SORUŞTURMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILMAKTA”

Bakan Selçuk’un Sezgin Tanrıkulu’nun sorularına verdiği cevaplar ise şöyle:

“Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacı ile kanunlar; Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmeliklerle belirlenen esaslar çerçevesinde verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.

Bu kapsamda; ilgili mevzuatla emredilen ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmediği, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmadığı veya yasaklanan işleri yaptığı yönünde hakkında ihbar ve şikâyette bulunulan devlet memurlarına yönelik inceleme/soruşturma çalışmaları başlatılmakta, iddiaların doğrulanması halinde durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesinde sıralanan disiplin cezalarından birisi verilmektedir. Ayrıca adli suç niteliği taşıyan hal ve durumlarla ilgili adli makamlara suç duyurusunda bulunulmaktadır.”

Benzer Haberler