Ayrımcılığı bir de animasyonla anlattılar

13 Nisan 2021 Salı

Ayrımcılığı bir de animasyonla anlattılar

Ekim Deniz Genç - TELE1

Ayrımcılığın Önlenmesinde Başvuru Mekanizmalarının Kullanılmasının Desteklenmesi Projesi kapsamında hazırlanan videolarla ayrımcılığın yaygınlığına dikkat çekilirken, Türkiye’deki ayrımcılık algısı ve ayrımcılığa karşı başvuru mekanizmalarına ilişkin bilgiler verildi. Proje kapsamında hazırlanan saha araştırması raporda ise Türkiye’de ayrımcılığın yaygın olduğunu düşünenlerin oranının yüzde 23’ten yüzde 49’a yükseldiği görüldü.

Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı ile Eşit Haklar İçin İzleme Derneği tarafından yürütülen Ayrımcılığın Önlenmesinde Başvuru Mekanizmalarının Kullanılmasının Desteklenmesi Projesi kapsamında hazırlanan videolar kamuoyu ile paylaşıldı.

Hrant Dink Vakfı Sivil Toplumu Güçlendirme 2019-2021 Hibe Programı kapsamında yürütülen proje ile ayrımcılık yasağının uygulanması ve ayrımcılığın önlenmesi için ulusal önleme ve yargı mekanizmalarının etkili bir araç olarak kullanılmasının desteklenmesi hedeflenirken ‘Ayrımcılık nedir?’, ‘Türkiye’de ayrımcılık algısı’ ve ‘Ayrımcılığa karşı başvuru mekanizmaları’ hazırlandı.

AYRIMCILIĞIN YAYGIN OLDUĞUNU DÜŞÜNENLERİN ORANINDA ARTIŞ

Proje kapsamında yürütülen araştırmaya göre Türkiye’de ayrımcılığın yaygın olduğu algısı mevcut. Araştırmaya katılanların yüzde 49’u Türkiye’de ayrımcılığın çok fazla yaşandığını düşünüyor.

Ayrımcılığın yaygın olmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 12.4 olurken kısmen yaygın olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 38.6 oldu.2018 yılında ayrımcılık çok yaygın diyenlerin oranı yüzde 23’ken 2020 yılında bu oran yüzde 49’a yükseldi.

Katılımcılar en çok siyasi görüş, cinsiyet ve etnik köken nedenleriyle ayrımcılığa uğradıklarını düşünüyor. Yine katılımcıların üçte ikisi hayatlarında en az bir kere ayrımcılıkla karşılaştığını söylüyor.

Öte yandan insanların eğitim düzeyi yükseldikçe ayrımcılığa ilişkin algısı da artıyor ancak kişilerin gelir düzeyi yükseldikçe ayrımcılık algıları azalıyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre ise ayrımcılığa uğrayan katılımcıların %21’i bir kuruma başvururken yüzde 79’u herhangi bir başvuruda bulunmuyor.

AYRIMCILIK NEDİR?

Ayrımcılık, geçerli bir neden olmaksızın insanların özellikleri veya onlara atfedilen özellikler nedeniyle eşit muamele görmemesidir. Irkı, etnik kimliği, cinsiyeti, cinsel yönelimi, dili, dini, inancı, engelliliği, yaşı, siyasal görüşü, fiziksel özelliği ve başka nedenlerle kişilerin diğerlerinden farklı bir muamele gördüğü haksız bir durumdur.

Hazırlanan videolarda ayrımcılığa karşı başvuru mekanizmaları ise şöyle sıralandı:

  1. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
  2. Kamu Denetçiliği Kurumu/ Ombudsmanlık
  3. Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunma
  4. Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru
  5. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru
  6. Birleşmiş Milletler Sözleşme Temelli Komiteler

Benzer Haberler