AYM’den CHP’nin güvenlik soruşturması başvurusuna ret

3 Aralık 2021 Cuma

AYM’den CHP’nin güvenlik soruşturması başvurusuna ret

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP’nin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun iptali talebini oybirliği ile reddetti.

Anayasa Mahkemesi, CHP’nin; Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun iptali talebiyle yaptığı başvuruda kararını verdi. 13 Ekim 2021 tarihinde verilen karar, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

CHP, başvurusunda “dava konusu kanunun uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğabileceğini” belirtmişti. Başvuruda, kanunun yok hükmünde olduğunun tespit edilmesi istenmişti. Anayasa Mahkemesi kararında, kanunun yok hükmünde olduğu tespitine varılamayacağı belirtildi.

Kararda, “Dava dilekçesinde kanunun anayasaya aykırılığı yolunda ileri sürülen hususlar, kanunun varlık kazanması imkânsız kılan haller kapsamına girmediğinden, kanunun anayasaya uygunluk denetimi kapsamında incelenmesini ve bu inceleme neticesinde varılacak sonuca göre iptalini ya da iptal talebinin reddini gerekli kılmaktadır. Açıklanan nedenlerle Kanun’un ok hükmünde olduğunun tespiti talebinin reddi gerekir” değerlendirmesi yapıldı.

Yüksek Mahkeme, şekil bakımından iptal talebinin de reddine karar verdi. Mahkeme, yürürlüğün durdurulması talebini de reddetti.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nedir? Nelere bakılır? Ne kadar sürer?

Benzer Haberler