AYM bir partiyi ‘sildi’

12 Eylül 2023 Salı

Anayasa Mahkemesi (AYM) isim, rumuz ve ambleminin Anavatan Partisi ile benzer olması nedeniyle Yeniden Anavatan Partisi’nin siyasi partiler sicilinden kaldırılmasına karar verdi.

Anavatan Partisi, sonradan kurulan Yeniden Anavatan Partisi’nin kullandığı isim, rumuz ve ambleminin kendi partilerinin isim, rumuz ve amblemiyle benzer olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Başvuruyu inceleyen AYM, Yeniden Anavatan Partisi’nin isim, rumuz ve ambleminin iltibasa mahal verecek (karışıklığa sebep olmak) şekilde Anavatan Partisi’nin isim, rumuz ve amblemi ile benzer olması sebebiyle 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 104. maddesinin üçüncü fırkası gereğince hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine (silinmesine) oy birliğiyle karar verdi.

CHP çifte MTV’yi Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı