Asker konvoyunda feci kaza! Asker konvoyunda feci kaza!