Araştırmayı Saray’da yaptılar herhalde! TÜİK’e göre herkes mutlu

17 Mayıs 2021 Pazartesi

Araştırmayı Saray’da yaptılar herhalde! TÜİK’e göre herkes mutlu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2020 araştırmasına göre, ‘gençlerin yüzde 77.1’si işinden, yüzde 48.1’i kazancından memnun.’ Araştırmaya göre ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 28.3. Bu da yaklaşık 3 milyon gence tekabül ediyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yeni bir tartışmaya yol açacak ‘İstatistiklerle Gençlik 2020’ araştırmasını yayımladı.

Araştırmaya göre ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2019 yılında yüzde 26.0 iken 2020 yılında yüzde 28.3 oldu. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2019 yılında yüzde 18.3 iken 2020 yılında yüzde 21.2 olurken, genç kadınlarda bu oran 2019 yılında yüzde 34.0 iken 2020 yılında yüzde 35.7 oldu. Bu rakam, yaklaşık 3 milyon gence tekabül ediyor.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2020 yılında gençlerin yüzde 77.1’i çalıştığı işinden memnun olduğunu, yüzde 48.1’i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 75.9, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 48.8 olurken, genç kadınlarda ise bu oranlar yüzde 80.4 ve yüzde 46.5 olarak gerçekleşti.

“GENÇLERİN YÜZDE 47’DEN FAZLASI MUTLU”

Araştırmaya göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2019 yılında yüzde 56.7 iken 2020 yılında yüzde 47.2 oldu. Mutluluk oranı, 2020 yılında genç erkeklerde yüzde 41.4, genç kadınlarda ise yüzde 53.2 olarak gerçekleşti.

GENÇLERİN YÜZDE 50’DEN FAZLASI HİZMET SEKTÖRÜNDE

Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2020 yılında yüzde 20,7’sinin tarım sektöründe, yüzde 28,3’ünün sanayi sektöründe, yüzde 51,0’ının ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

TIKLAYIN – TÜİK’in 10 bin TL oyunu!

Benzer Haberler