AYM’den Türk plakalı araç sahiplerini ilgilendiren karar

2 Ağustos 2022 Salı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türk plakalı araç kullanan yabancıların trafik cezalarının araç sahibinden tahsil edilmesini öngören kanun hükmünü Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Resmi Gazetede yer alan karara göre, Tokat 1.Sulh Ceza Mahkemesi Karayolları Trafik Kanunu’nun 115. maddesinde yer alan “Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezaları, cezanın yazıldığı araç sahibinden tahsil edilir” hükmünü Anayasaya aykırı bularak Yüksek Mahkemeye başvurdu. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, kanun hükmünü Anayasaya aykırı bularak iptal etti. Yüksek Mahkeme karar gerekçesinde Anayasanın 38. maddesinin yedinci fıkrasında geçen “ceza sorumluluğunun şahsi” olduğu hükmünü gösterdi.

Gerekçe şu şekilde:

“Cezaların şahsiliğinde amaç, bir kimsenin işlemediği bir fiilden dolayı cezalandırılmamasıdır. Diğer bir ifadeyle kimsenin başka birinin icra ettiği fiil nedeniyle sorumlulukla karşılaşmamasıdır. Kural ise Türk plakalı araç kullanan yabancı sürücülerin trafik cezalarının, cezanın yazıldığı araç sahibinden tahsil edilmesini hükme bağlamak suretiyle aracını yabancı sürücülere vermekten başka bir fiili bulunmayan araç sahiplerinin gerçekleştirmediği ya da iştirak etmediği trafik kabahatinden sorumlu tutulmasına ve cezalandırılmasına neden olmaktadır. Bu itibarla kural ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesiyle bağdaşmamaktadır. Kural, Anayasa’nın 38. maddesine aykırıdır.”

Anayasa Mahkemesi’nden Figen Yüksekdağ kararı

Benzer Haberler