Anayasa Mahkemesi sınır dışı edilen Suriyeliler için karar verdi

4 Mayıs 2022 Çarşamba

Anayasa Mahkemesi sınır dışı edilen Suriyeliler için karar verdi

Anayasa Mahkemesi, çeşitli nedenlerle haklarında sınır dışı kararı verilen Suriyelilerin başvurularını karara bağladı. Karara göre, Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesinde hukuki olarak bir sorun olmadığını ortaya konuldu.

Yüksek Mahkeme Suriyelilerin bireysel başvuru dilekçelerinde, “Ülkemizde savaş var, sınır dışı edilmemiz halinde kötü muameleye maruz kalacağız”  beyanlarını değerlendirdi. Mahkeme, Suriyelilerin ülkelerine gönderilmesinde hukuki olarak bir sorun olmadığına karar verdi.

MAKUL BİR GEREKÇE YOK

Yüksek Mahkeme’nin değerlendirmesi şöyle:

– Anayasa Mahkemesinin istikrarlı içtihadına göre Anayasa’nın 17. maddesinin üçüncü fıkrası, gönderildikleri ülkede kötü muameleye maruz kalma riski bulunan yabancıların maddi ve manevi varlıklarının korunması yönünde devlete pozitif yükümlülük yüklemektedir

– Bu yükümlülüğün ortaya çıkabilmesi için öncelikli olarak başvurucu tarafından savunulabilir (makul) bir iddia ortaya konulmalı, bu kapsamda kötü muamele riskine ilişkin iddialar somutlaştırılmalıdır.

– Somut dosyada başvurucuların sınır dışı edilmeleri hâlinde maruz kalacaklarını ileri sürdükleri riske ilişkin somut ve kişisel açıklamalarda bulunmadıkları, buna ilişkin delilleri sunmadıkları, ülkelerinin genel durumu dışında kendilerinin hangi özel durumlarının risk oluşturduğuna ilişkin somutlaştırma yapmadıkları görülmüştür.

– Açıklanan gerekçelerle başvurucunun iddialarının savunulabilir nitelikte olmadığı anlaşıldığından başvurunun bu kısmının açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

Anayasa Mahkemesi, 13 Nisan 2022 tarihinde verdiği ayrı ayrı kararlarda, A. R., H. B., A. A. R., R. S., K.H., M.H.H. ve M.S.M.Y.Z. hakkında şu hükmü kurdu:

– Kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

– Başvurucu hakkındaki sınır dışı etme işlemine ilişkin tedbirin sonlandırılmasına karar verildi.

227 kaçak göçmen hava yolu ile sınır dışı edildi

 

Benzer Haberler