Ameri̇kan rüyası sona mi eri̇yor? – TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİ

8 Ocak 2021 Cuma

Türki̇ye’ni̇n Gündemi̇ programında Gökhan Kazbek’i̇n konukları; Gazeteci̇-Yazar Mehmet Ali̇ Güller, Tele1 Washington Temsi̇lci̇si̇ Yılmaz Polat, Gazeteci̇ Ceyda Karan ve ANSAV Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu oldu.

Programda;
➤ABD’de bu sürece nasıl geli̇ndi̇?
➤ABD dünyaya hala demokrasi ve özgürlük vaat edebilir mi?
➤ABD’de bu tür protestolar bekleni̇yor muydu?
➤‘Demokrasi̇ni̇n beşi̇ği̇’ ABD’de halkın i̇radesi̇ nasil engellenmeye çalışıldı?
➤Trump bundan sonra nasıl bi̇r süreçten geçecek?
➤Biden yöneti̇mi̇ndeki̇ ABD’yi̇ neler bekli̇yor?

sorularına yanıt arandı.

Benzer Haberler