Alevilerden Avusturya’nın ‘din’ kararına tepki

29 Nisan 2022 Cuma

Çok sayıda Alevi kuruluşu ortak bir açıklama yaparak Aleviliğe yönelik içeriden ve dışarıdan yapılan saldırıları kınadı, birlik çağrısı yaptı.

Alevi inanç önderleri, Avusturya Hükümeti’nin, Aleviliğin hiçbir dine bağlı olmayan, bağımsız bir inanç sistemi olduğunu resmi olarak kabul etmesinin ardından bugün Karacaahmet Dergâh Evi’nde basın toplantısı düzenleyerek tepki gösterdi. Açıklamada, “Alevilik, Hakk, Muhammed, Ali yolunda İslâm’ın batıni (Kur’an ayetlerinin görünür anlamlarının dışında, daha derinde gerçek anlamları bulunduğu inancı) yorumudur” denilerek, Aleviliğin İslam’ın içinde olduğu vurgusu yapıldı.

Avusturya Alevi Birlikleri Federasyonu’nun (AABF) Aleviliğin tanınması için yaptığı girişimler sonucunda Avusturya Hükümeti, “Aleviliğin hiçbir dine bağlı olmayan, bağımsız bir inanç sistemi olduğunu resmi olarak kabul ettiği”ni açıkladı.

‘ÇOCUKLARIMIZIN AKILLARINI BULANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR’

250 Alevi inanç önderi, Karacaahmet Sultan Dergahı’nda konuya ilişkin basın toplantısı düzenledi. Ortak basın açıklaması öncesinde konuşan Dergâh Başkanı Muharrem Ercan, “Alisiz Alevilik, İslam dışındaymışız gibi yersiz söylemlerle geleceğimiz olan çocuklarımızın akıllarını bulandırmaya çalışıyorlar. Bizim İslam anlayışımız Kırkların Meclisi’nden beri süregelen; yol, erkan, mürşitlik, pirlik, rehberlik, rızalık, müsahiplik yoludur. Bi·zi·m İslam inancımız, Kerbela’da Hz. Hüseyi·n’i· şehit eden zihniyeti· ve anlayışı reddeder. Şu an güzel vatanımızda Atatürk’ün bize emanet ettiği, Cumhuriyet laik, sosyal hukuk devletinde isteklerimizi almak için sorunlarımızın çözümü için mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi.

Açıklamayı, Alevi cemaati önderlerinden Ali Rıza Uğurlu okudu. Uğurlu şunları söyledi:

‘SİSTEMATİK BİR PLAN’

Türkiye Cumhuriyeti’ni meydana getiren en temel sütunlardan birisi olan Alevilere yönelik tahribatlar ülkemizin barış ve huzur içerisinde birlik ve beraberliğine kastetmek hedefiyle örgütlü ve sistematik bir plan içerisinde sürdürülüyor.

‘YENİ OYUNLAR OYNANMAK İSTENİYOR’

Son dönemde artarak devam eden, Alevi inancına yapılan saldırıların farkındayız. Ne yazık ki üzülerek şahit olduğumuz bir diğer konu ise bizzat Alevi inanç toplumunun içerisinden de toplumumuzu bölen, parçalanmasına hizmet eden açıklamaların yapılmasıdır. Yüzyıllarca Osmanlı’nın şeyhülislamları tarafından verilen ‘Rafızî, dinsiz’ gibi aşağılamaları haklı çıkartmak istercesine, Alevilerin toplumsal konumu, yeni bir sürecin içine çekilmeye çalışılmaktadır. Devleti yönetenlerin, Alevilere karşı, Anayasa’dan ve uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan durum sonucu sahipsiz bırakılan Aleviler üzerinde, yeni oyunlar oynanmak istenmektedir. Alevi Halkı kâmil bir halktır. Toplumsal birlikteliğimizin, vatandaşlığımızın ve dayanışmamız en çok gerekli olduğu bu günlerde Alevi inancımızı yüzyıllardan bu yana her türlü baskı, zulüm ve eziyetlere rağmen bugünlere taşıyan değerli mürşit, pir ve dedelerimiz bu tür girişimlere geçit vermeyecektir.

‘KAFA KESEN EMEVİLİK’İ İSLAM OLARAK KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL’

Alevilik Hakk, Muhammed, Ali yolunda İslâm’ın batıni yorumudur. Aleviler, Hallac-ı Mansur’un, Nesimi’nin Hakk aşkını, hümanizmini ve eline, beline, diline sahip yüksek ahlakı esas alan İslâm anlayışıdır. Bu nedenle Kerbela’da Hz. Muhammed’in torunu, Hz. Ali’nin evladı, Hz. Hüseyin’e ve Ehlibeyt’e dünya tarihinde emsali görülmemiş bir şekilde zulmeden, aradan geçen bin 350 yıla rağmen hala Orta Doğu coğrafyasında kafa kesen Emeviliği, İslam olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Aksi takdirde mürşitlerimizin, pirlerimizin, dedelerimizin yüzyıllardan bu yana koruyarak getirmiş olduğu inancımızın temelini inkar etmiş oluruz.

‘ALEVİLER CEM YAPAR, İBADETHANESİ CEMEVİDİR’

Alevilik/Aleviler; Hakk-Muhammet- Ali birliğine; 12 İmam’ların yoluna; Ahmet Yesevi’den, Ebul Vefa’ya, Hünkâr Hacıbektaş Veli’den, Pir Sultan’a cümle erenlerin ‘Pir’liğine aşk ile bağlıdır. İnancının temel değerlerini, yolunu, erkânını ‘Kırklar Meclisi’nden alır. Aleviler cem yapar, Semah döner, deyiş, nefes okur. İbadethanesi cemevidir. Bizim inancımızda ‘Hakk’ birdir.

‘CEMEVLERİ AYNI ZAMANDA EĞİTİM YUVASIDIR’

Aleviler bu ülkenin aydınlanması, çağdaşlaşması ve gelişmesinden taraf olarak sürekli akıl ve mantığı ön plana almışlardır. Cemevleri ibadethane olmanın ötesinde Aleviliğin teolojisi, felsefesi ve insani değerleriyle eğitim yuvasıdır.

‘EŞİT HAKLARA SAHİP OLMAK İSTİYORUZ’

Nice Hakk âşıklarının bedel ödeyerek bizlere ulaştırdığı Alevi İslam anlayışı hiçbir kurumun, hiçbir partinin, hiçbir rejimin arka bahçesi ya da kullanımına sunulacak bir inanç değildir. Biz Aleviler, diğer inançları ve kurumları tartışmadan, ayrımcılığın olmadığı özgür ve demokratik bir ortamda diğer inançlarla eşit haklara sahip olmak, ekonomiden siyasete ve devlet kurumlarına kadar her alanda yer almak istiyoruz. Aleviler yaşadıkları tüm olumsuzluklara rağmen birliktir, ‘Hakk, Muhammet, Ali’ yolunda da birlikte olmaya devam edeceklerdir. Ocak ulularımızın buyurduğu gibi ‘Yol Cümleden Uludur’ ve ‘Yola birlikte gidilir’.”