Connect with us
TELE1 TV CANLI YAYIN

Ekonomi

Albayrak’tan 3 yeni “adaletli vergi”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “vergi adaleti” açıklamaları üzerine hazırlanan taslakta yeni 3 yeni vergi kalemi yer aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacak vergi düzenlemesi taslağında “Dijital Hizmet Vergisi” ve “Değerli Konut Vergisi” adı altında iki yeni vergi getiriliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve TBMM’ye sunulacak “Yeni Vergi Yükümlülükleri Taslağı” açıklandı. Bu hafta Meclis’e sunulması beklenen düzenlemelerle “Kurumlar Vergisi”nin düşürülmesi, “Gelir Vergisi”nin artırılması öngörülüyor.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ: DEĞERSİZ EVLERDEN DE ALINACAK

Değerli Konut Vergisi, taslakta yer alan yeni vergi kalemlerinden biri. Değeri yüksek meskenlerden yeni bir vergi alınması için Değerli Konut Vergisi getiriliyor. Değerli Konut Vergisi uygulamasının 2020 yılının Şubat ayında verilecek beyanlarla başlaması ve verginin Şubat ile Ağustos aylarında iki eşit taksitle ödenmesi düzenlendi.

MÜTEAHHİT MUAF, VATANDAŞ MÜKELLEF

Kamu meskenleri, diplomatik mensupların meskenleri, hiçbir geliri olmayan veya sadece emekli maaşı olanların tek meskenleri, bina inşa işiyle uğraşanların ticari mal niteliğindeki meskenleri Değerli Konut Vergisinden muaf tutulacak.

DİJİTAL HİZMETLER VERGİSİ

Dijital Hizmetler Vergisi yürürlüğe girecek. Her türlü reklam hizmetleri, içerik satışları (oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar gibi), sosyal medya sitelerinde verilen (ücretli) hizmetler, mal ve hizmet satışına aracılık yapan web sitelerinde sunulan aracılık hizmetleri Dijital Hizmetler Vergisi kapsamına girecek.

KONAKLAMA VERGİSİ

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen hizmetlerine Konaklama Vergisi getiriliyor. Konaklama Vergisinin mükellefi konaklama hizmetlerini sunanlar olacak. Kamu misafirhanelerinde verilen hizmetler, öğrenci yurtları ve kamplarında verilen hizmetler, diplomatik temsilciler, konsoloslar ile uluslararası kuruluşların mensuplarına verilen hizmetler vergi istisnası kapsamında yer alacak.

DİĞER DÜZENLEMELER

-Halka açılmayı teşvik etmek amacıyla belirli şartlarla borsada işlem gören kurumların, ödemesi gereken verginin oranını indirmek üzere Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.
-Gelir Vergisi Kanununda yer alan vergi tarifesi dört dilimden yedi dilime çıkarılıyor. Yüksek gelir elde edenlerin vergisinin artırılması bekleniyor.
-Gelir Vergisi kanununda düzenlenen serbest meslek kazanç istisnası kapsamında bulunan kazançların 500 bin lirayı aşması halinde, beyan edilerek vergilendirilmesi bekleniyor.
-Mevcut tarifenin ilk dört dilimi korunmak suretiyle 500 bin liraya kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmıyor.
-Spor hakemlerinin ücretleri istisna kapsamından çıkarılarak vergilendirilmesi öngörülüyor.
-Lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligde faaliyette bulunan sporcu ücretlerinden yapılacak tevkifat oranı artırılacak. Ayrıca, bu gelirlerin 500 bin lirayı aşması halinde, beyan edilerek vergilendirilmesi sağlanacak.
-Ticari kazanç ve serbest meslek kazancının tespitinde, binek otomobillerle ilgili olarak gider kısıtlamaları getirilecek.
-Uyumlu mükelleflere sağlanan gelir ve kurumlar vergisi indiriminden daha fazla mükellefin yararlanması sağlanacak.
-Hizmet erbabına, bir günlük ulaşım bedeli 10 Lirayı aşmayacak şekilde, kart ve bilet temini suretiyle sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna ediliyor.
-Avukatlara yapılan vekalet ücreti ödemelerinde tevkifat yapmakla yükümlü olanlar netleştiriliyor.
-Gayrimenkul devir işlemlerinde Tapu Genel Müdürlüğünce belirlenecek taşınmaz değerlerinin de esas alınmak suretiyle, gerçek bedel üzerinden tapu harcının ödenmesi sağlanıyor.
-Yabancı para cinsinden menkul kıymetler ile döviz hesaplarından elde edilen gelirlerde tevkifat oranının artırılmasına yönelik yetki alınıyor.
-Kambiyo satışları üzerinden alınan BSMV’nin oranı artırılmakta, ayrıca bu oranın artırılabilmesi konusunda Cumhurbaşkanına yetki veriliyor.

loading...