AKP döneminde İBB’ye ait iskeleler 25 yıl vadeyle ihalesiz kiralanmış!

12 Ekim 2021 Salı

AKP döneminde İBB’ye ait iskeleler 25 yıl vadeyle ihalesiz kiralanmış!

Sayıştay raporunda, AKP döneminde İBB’nin kendisine ait iskeleleri tur şirketlerine 25 yıl vadeyle ihalesiz olarak kiraladığı kaydedildi.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre raporda, mevzuata aykırı olarak devredilen firmalar şu şekilde sıralandı:

Mavi Marmara, Turyol, Boğaziçi Yoltur, Prens Tur, Embaktur, Dentur avrasya, Altınboynuz ve Deniz Vasıtaları Esnaf Odası.

Raporda, İBB Meclisi 23 Kasım 2016 tarihli kararıyla aylık cirosunun yüzde 1.2’si bedel karşılığından İstanbul Şehir Hatları Anonim Şirketi’ne devredildiği belirtildi.

“İskele alanlarının kullanma, yanaşma, bağlama ve barınma suretiyle işletilmesi; ihale yapılmaksızın kişi, kurum ve kuruluşlara (Mavi Marmara, Turyol, Boğaziçi Yoltur, Prens Tur, Dentur Avrasya, Altınboynuz, Embaktur, Deniz Vasıtaları Esnaf Odası) doğrudan sözleşme imzalanarak verilmiştir. Söz konusu Meclis Kararı ile bu iskele alanlarında hali hazırda UKOME kararları ile faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların hakları saklı tutulması yapılacak ihalede rekabeti engelleyici bir düzenlemedir. Bu nedenle, işletme hakkının belediye şirketine devredilmesi uygun olmakla birlikte, söz konusu devirde hukuki olarak mevcut olmadığı halde varmış gibi saklı haklarla ilgili koşullar getirilmesi, mevzuata aykırılık oluşturmaktadır.”

Benzer Haberler