Van’da işten atılan 306 işçi hukuk savaşını sürdürüyor

10 Mayıs 2021 Pazartesi

Van Büyükşehir Belediyesi’nde kadro sözü verilmesine rağmen işten çıkarılan 306 işçi hukuk savaşı sürüyor. Mahkeme kararıyla üç kez mülakata katılan işçiler, keyfi uygulamanın son bulmasını istedi. Şuana kadar mülakat mağduru 3 işçi canından olurken, kalanlar ise adalet mücadelesini sürdürdü.

Yazılı bir açıklama yayımlayan işçileri avukatı Emrah Borazan ise şu ifadeleri kullandı:

“Müvekkillerim, hizmet alım sözleşmesi kapsamında Van Büyükşehir Belediye Başkanlığında çalışmakta iken 696 sayılı KHK 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve Geçici 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin tebliğ hükümleri gereğince sınavlara girmeye hak kazanmış ve sözlü sınava tabi tutulmuştur. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan sözlü sınava ait sonuçlarda gerekçe belirtilmeksizin müvekkillerimin başarısız olduğu ilan edilmiştir. Van Büyükşehir Belediye Başkanlığının iş bu kararına karşı yasal süresi içerisinde müvekkiller tarafından yapılan itiraz; Van Valiliği Sınav İtiraz Komisyonu Başkanlığı “itiraz sahibinin itirazının incelendiği, sınavın tebliğin belirtmiş olduğu usule uygun bir şekilde yapıldığı değerlendirildiği” gerekçesiyle reddedilmiştir.

Yasa koyucu tarafından mülakat kriterlerinin açık bir şekilde belirtilmesine rağmen Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mülakatlarda; sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konulardan seçilmemiştir, müvekkillere sorulan soruların cevaplarının nasıl puanlandırıldığı, emekçilerin performansının nasıl değerlendirildiği yargısal denetime elverişli hale getirilmemiştir, beden gücüne dayanan işlerde çalışanlara uygulamalı sınav yapılmamıştır.  Mülakatlar içerik denetiminden yoksun bırakılmıştır. Sınav öncesinde hazırlanarak tutanağa bağlanmış soruların ve cevap anahtarlarının ve sınav sırasında, sorulan soru ve verilen yanıtlara hangi komisyon üyesince hangi notun takdir edildiğinin (düşük not verilmesi durumunda gerekçeleriyle) ortaya konulmasının gerekmekte iken bu yapılmamış ve sınava girenler hakkında kurul tarafından Değerlendirme Raporları oluşturulmamıştır. Sözlü sınavda verilen yanıtların, teknolojik olanaklardan yararlanılarak kayıt altına alınması suretiyle, objektif nitelikte incelenip denetiminin yapılmasına olanak tanınması, hukuk devleti ilkesinin hayata geçirilmesi açısından önemli olmasına rağmen Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan mülakata ses ve görüntü kaydı alınmamıştır. Mülakat aşamasında adaylara fırsat tanınması kuralı ihlal edilmiştir.”

Benzer Haberler