“23. kromozom” karma resim sergisi açılıyor

1 Nisan 2022 Cuma

“23. kromozom” karma resim sergisi açılıyor

UKKSA (Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi) içinde yer alan Duenda Art Cafe sanatseverler ile buluşuyor. 23 kadın sanatçıdan oluşan 23. kromozom karma resim sergisi 1 Nisan Cuma saat 18.00’de İstanbul Kızıltoprak’taki adresinde açılıyor.

Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi tarafından 23. kromozom karma resim sergisinin açılışı ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

“İnsanların cinsiyetlerinin hücrelerimizde bulunan 23. kromozom tarafından belirlendiğini, kadın ve erkeklerin anatomik yapılarındaki ayrışmanın da fizyolojik, psikolojik ve davranışsal farklılıklar oluşturduğunu biliyoruz. Ancak kadın ve erkekler arasındaki bu farklılıklar ne yazık ki bir zenginlik/güzellik kaynağı olarak görülmekten çok cinsiyetler arası eşitsizlikler şeklinde karşımıza çıkmakta ve bu durum özellikle erkek egemen anlayışa dayalı toplumlarda kadınlar aleyhine işleyen bir sürecin inşa edilmesine yol açmaktadır.”

“Toplumsal ve kültürel öğrenmişlikler ve dayatmalarla kendini gösteren bu yaklaşım, kadınları belirli kalıp yargı ve toplumsal rollere hapsetmek ve onların üzerinde baskı oluşturarak eşitsizliklerin derinleşerek sürmesini sağlamak istemektedir. Simon de Beauvoir da “kadın olarak doğulmaz, kadın olunur” şeklinde özetlediği bu durum, sosyal ve ekonomik alanlarda kadınları sayısız zorlukla karşı karşıya bırakmaktadır.”

“Ancak içinde bulunulan tüm zorluklara rağmen tarih içinde kadın hareketinin direnci kırılamadığı ve kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelelerini yaşamın tüm alanlarında yükselterek önemli kazanımlar elde ettikleri de bir gerçektir. İşte sanat alanı da kadınların kendilerini ortaya koydukları ve kalıp yargıları darmadağın ettikleri noktalardan birini oluşturmaktadır.”

“Yıldır çeşitli sanat dallarında üretken çalışmalara olanak sunan kurumumuz UKKSA (Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi) Kızıltoprak sanat galerisi içinde açacağı ve sanatseverlerin buluşma noktalarından biri olacağına inandığı Duende Cafe’yi bu anlayış içinde açmanın gururunu yaşamaktadır. Küratörlüğünü Emine Özkarslıoğlu’nun yaptığı 23 kadın sanatçımızın eserlerinden oluşan ve “23. Kromozom” Karma Resim Sergimizi sizlere açıyor ve toplumsal cinsiyet eşitliği çabamızda birlikte olmayı bekliyoruz.”

Serginin yapılacağı yerin adresi şöyle: Fenerbahçe Mahallesi Itridede Sokak No:17/A Kızıltoprak / İstanbul


Benzer Haberler