20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru tarihleri açıklandı

20 Aralık 2019 Cuma

Binlerce öğretmen adayının merakla beklediği 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru tarihleri açıklandı. Öğretmen adayları 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruların ne zaman yapılacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuruların 6-10 Ocak 2020’de olacağı açıklandı. Öğretmen adaylarının başvuru yapabilmesi için hangi koşulların arandığı da bir başka merak edilen konular arasında. MEB’in açıklamasında sözleşmeli öğretmen alımı için kontejan sayıları da açıklandı. İşte 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için açılan kontenjanlar.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru tarihi, kontejan sayıları ve adayların başvuru yapabilmesi için gereken koşullar açıklandı.

Buna göre 6-10 Ocak 2020 tarihleri arasında, gerekli şartları karşılayan adaylar, sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru yapabilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

MEB’TEN AÇIKLAMA

Bakanlığımıza bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında sözleşmeli öğretmen atamak üzere başvuru alınacaktır. Başvurular Ek 1’de (Atama Yapılacak Alanlar ile Başvuruya Esas Olacak Taban Puan ve Kontenjan Listesi) belirtilen alanlarda kabul edilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk
vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların
tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların
ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan
Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik
Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon
belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği
kabul edilmiş olmak,
1.6. 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için
puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan
almış olmak,
1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir
ceza almamış olmak,
1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan;
ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken
sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl
bekleme süresini tamamlamış olmak.

2. Başvuru

2.1. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak
başvuru elektronik ortamda https://ilkatama.meb.gov.tr adresinden alınacaktır. Bu
başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen 17 (on yedi)
sınav merkezinin tamamını tercih edecektir. Başvuru takvimi Ek 4’te belirtilmiştir.
2.2. Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.
2
2.3. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana
başvuruda bulunabilecektir.

2.4. KPSS puanları ile ilgili olarak;

2.4.1. Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk
Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği,
Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca,
Arapça, Fransızca ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer
alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış
olmaları kaydıyla başvurabilecektir. Bu kapsamda başvurular geçerli olan
KPSS puan üstünlüğü esasına göre değerlendirilecektir. Birden fazla sınava
(2018 ve 2019) katılan adayların, yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna
otomatik olarak yansıtılacaktır.
2.4.2. Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında ilk defa 2019 Yılında
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı yapıldığından bu alanlarda
başvuruda bulunacak adayların 2018 KPSSP10 puanı ile 2019 KPSSP121
puan türlerinin her ikisi de geçerli sayılacak ve belirtilen puan türlerinden
yüksek olan KPSS puanı başvuru formuna otomatik olarak yansıtılacaktır.
2.4.3. Beden Eğitimi ve İ.H.L. Meslek Dersleri alanlarında başvuruda bulunacak
adaylardan 2018 KPSSP10 puanı bulunup 2019 KPSSP121 puanı
bulunmayanlar 2018 KPSSP10 puanı ile başvuruda bulunabileceklerdir.
2.5. Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin
“Elektronik Başvuru Formunun” çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet
verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.
2.6. Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerince onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.
2.7. Atama sürecinin zamanında sonuçlandırılması bakımından başvurular, başvurunun
yapıldığı gün ya da -başvurunun son gününe rastlayan gün hariç- bir sonraki gün
mesai saatleri içinde onaylatılacaktır.
2.8. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.
2.9. Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler,
bu durumu belirten bir dilekçe ile il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda
bulunacak; bu iddialar il millî eğitim müdürlüklerince Personel Genel Müdürlüğüne
(Öğretmen Atama Daire Başkanlığı) belgegeçer ya da e-posta yoluyla bildirilecektir.
2.10. Adayların başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmasından sonra
yapacakları bilgi ve beyan düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.
2.11. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim
programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde
gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek
durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler
geçersiz sayılacaktır.

Benzer Haberler